De gemeenteraad vergadert in november/december 2018

Bob van den Berg

Wanneer vergadert de gemeenteraad in november en december 2018?

Beeldvormende bijeenkomst
De beeldvormende bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding van onderwerpen en raadsvoorstellen die ter besluitvorming deze maand voorliggen. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst kan op de betreffende onderwerpen ingesproken worden.

Spelregels inspreken:

  • Inspreken kan alleen op een onderwerp dat voor één van de commissies op de agenda staat (met uitzondering van raadsbesluiten waar bezwaar en beroep tegen kan worden ingediend)
  • De inspreektijd is maximaal 5 minuten.
  • Raadsleden kunnen insprekers vragen stellen en in gesprek gaan over het onderwerp.
  • Een verzoek om in te spreken moet minimaal 24 uur van te voren zijn doorgegeven aan de griffie. Dat kan telefonisch: 0164 277687 of per e-mail: griffie@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop u wil inspreken.

De beeldvormende bijeenkomst voor deze vergadercyclus is op donderdag 29 november 2018 (Let op gewijzigde aanvangstijd 19:00 uur)


Commissievergaderingen

Er zijn in december 3 commissievergaderingen:

  • De commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd op dinsdag 11 december 2018 (aanvang 19:30 uur);
  • De commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie op  woensdag 12 december 2019 (Let op gewijzigde aanvangstijd 19:00 uur);
  • De commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking op donderdag 13 december 2018 (aanvang 19:30 uur).


Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op woensdag 19 december 2018.


Uitgelicht

Voor de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie staat onder andere het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg, het ontwerpbestemmingsplan Wouwseweg Schansbaan in Halsteren en het Voorontwerpbestemmingsplan Scheldebalkon geagendeerd.

In de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking wordt onder andere het voorstel met de belastingmaatregelen 2019 geagendeerd.
 

Informerende beeldvormende bijeenkomst

Op donderdag 6 december 2018 is er voor de raadsleden een informerende bijeenkomst gepland. Op www.bergenopzoom.nl/bis zal daarover nadere informatie verstrekt worden.


Locatie, tijd en agenda

De beeldvormende bijeenkomsten en de commissie- en raadsvergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Grote Markt 1 in Bergen op Zoom.


Kijk voor actuele informatie, de agenda’s en eventuele wijzigingen op www.bergenopzoom.nl/bis.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ook tot en met de dag van de commissievergadering ter inzage in het stadskantoor, Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom.


Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze van de gemeenteraad vindt u op www.bergenopzoom.nl/bestuur.