Verblijfsvergunning aanvragen

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Als u bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wilt wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

Inwoners van EU/EER-landen en mensen uit Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig.

Wat moet u weten?

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en mensen uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Meenemen

Om een verblijfsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs (uw reisdocument of ander document met daarin uw nationaliteit)
  • als u bent geboren in het buitenland: een geboorteakte (afhankelijk van uw geboorteland moet de akte zijn gelegaliseerd)
  • als u getrouwd bent: uw huwelijksakte
  • als u getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte, of overlijdensakte van uw overleden partner

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn:

  • een huurcontract, of
  • eigendomsbewijs, of
  • een verklaring van de hoofdbewoner van het pand