Stempas

Stemmen bij verkiezingen kan alleen met een stempas. De stempas krijg je uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. Gebruik je pas om in een van de stembureaus in de gemeente te stemmen. Je moet je hiervoor wel kunnen legitimeren.

Je kunt op elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Bergen op Zoom gaan stemmen. Op de stempas staat wel het adres van een stembureau bij je in de buurt, maar je bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het je beter uitkomt om in een ander stembureau te stemmen dan kan dat. 

Heb je geen stempas ontvangen? Controleer bij de gemeente of je wel ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP).

Wil je in een andere gemeente stemmen? Laat je stempas eerst omzetten in een kiezerspas. Op de pagina 'Kiezerspas, aanvraag' lees je hoe je dat doet.

Wil je een ander voor je laten stemmen? Dan moet je die persoon daartoe machtigen. Bij 'Stemmen bij volmacht' lees je hoe je dat doet.

Wat moet u weten?

Je krijgt een stempas als:

  • je staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • je 18 jaar of ouder bent
  • je niet uitgesloten bent van kiesrecht

Extra voorwaarde bij Tweede Kamer en provinciale verkiezingen is dat je Nederlander bent.

Om te kunnen stemmen bij verkiezingen voor de gemeenteraad moet je in de gemeente wonen. Bij de provinciale verkiezingen moet je in de provincie wonen.

Als je geen Nederlander bent, mag je stemmen voor de gemeenteraad als:

  • je een EU-burger bent,
  • je een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft, of
  • je minstens 5 aaneengesloten jaren rechtmatig in Nederland woont.

Meenemen

Om te kunnen stemmen neem je het volgende mee naar het stemlokaal:

  • je stempas
  • je identiteitsbewijs. Dit kan zijn: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning. Je identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn