Overtreding milieuregels melden

Als u denkt dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • stankoverlast wordt ervaren
  • geluidsoverlast is

Meer informatie

Contact

De gemeente maakt voor milieuzaken gebruik van de expertise van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Informatie over de omgevingsdienst kunt u vinden op www.omwb.nl

Meenemen

U kunt bellen met de milieuklachtenlijn.

Telefoon 013-2060500

Alle klachten worden geregistreerd. Een medewerker van het klachtenteam onderzoekt wie of wat de veroorzaker of de oorzaak is. Als de oorzaak gevonden is, zoeken we samen met de veroorzaker naar maatregelen om de overlast te stoppen. We nemen klachten in behandeling in volgorde van de (geschatte) ernst. Het kan daardoor voorkomen dat we bij meerdere meldingen tegelijk niet alle klachten direct onderzoeken.