Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen? En is de gemeente hiervoor echt verantwoordelijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Het is dan wel belangrijk dat u moet aantonen dat de gemeente:

 • nalatig is geweest
 • onrechtmatig heeft gehandeld 

U kunt digitaal of schriftelijk de gemeente aansprakelijk stellen.

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling onderzoeken wij of u in aanmerking komt voor schadevergoeding van de gemeente. 

Wat moet u weten?

 • De gemeente kan aansprakelijk zijn voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld voor schade door:
 • nalatigheid of achterstallig onderhoud aan gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
 • gemeentelijk handelen of nalaten
 • Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid door een bedrijf dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Dan ligt de aansprakelijkheid bij dit bedrijf. 
 • Let op: soms vergoedt de gemeente de schade niet of maar voor een gedeelte:
  • bij (gedeeltelijk) eigen schuld;
  • bij overmacht, door bijvoorbeeld weersomstandigheden;
  • door nalatigheid van een bedrijf dat in opdracht van de gemeente handelt;
  • als het beheer van een weg niet bij de gemeente ligt, maar bij bijvoorbeeld de Provincie;
 • Meestal is er een verjaringstermijn van 5 jaar. Het kan dus voorkomen dat uw aansprakelijkstelling niet wordt behandeld omdat het ontstaan van de schade te lang geleden is.
 •  Een aansprakelijkstelling kan worden ingediend door:
  • uzelf
  • een gemachtigde
  • een advocaat of rechtsbijstandverzekeraar 

Contact

U kunt uw aansprakelijkstelling als volgt opsturen:

 • schriftelijk via: postbus 35, 4600 AA  Bergen op Zoom. 
 • digitaal via: contact. Let op: als u bijlagen mee moet sturen is de maximale bestandsgrootte 5 MB. Termijn

U krijgt een ontvangstbewijs van uw aansprakelijkstelling. We streven er naar uw aansprakelijkstelling binnen 8 weken na ontvangst af te handelen.

Meenemen

U stuurt de volgende gegevens op via het volgende formulier:

 • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer.
 • Een beschrijving van het voorval: wat is er gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 • De datum, het tijdstip en de exacte locatie van het voorval. Stuur foto's mee waarop de locatie en de situatie duidelijk zichtbaar zijn.
 • Uw motivering: waarom is de gemeente volgens u aansprakelijk?
 • Als u dit heeft:
  • een proces-verbaal van de politie
  • getuigenverklaring, mét contactgegevens van de getuigen
 • Een bewijs van de opgelopen schade (bijvoorbeeld: foto's van de schade, een expertiserapport, een offerte of rekening van de reparatie)
 • Is er een een proces-verbaal van de politie? Dan graag meesturen.
 • bij schade aan uw auto: een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier.
 • Als u iemand anders machtigt moet u een ondertekende volmacht meesturen. Behalve als u wordt vertegenwoordigd door een advocaat of rechtsbijstandverzekeraar.

De gemeente beoordeelt uw aansprakelijkstelling zelf of stuurt deze door naar de verzekeraar. Dit is afhankelijk van het soort schade en de hoogte van de schade.

Bezwaar & beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. U kunt ons wel gemotiveerd verzoeken om de afwijzing te heroverwegen.

Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u zelf de kosten voor een advocaat draagt.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket. 

 

Logo DigiD