Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Melden van een klacht

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit kan via het klachtenformulier.
 • Vermeld hierbij:
  - uw naam en adres
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

 1. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan, als u daarmee akkoord gaat, telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman(externe link).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman(externe link).

Overzicht klachten 2021

In 2021 heeft het college 67 klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen.
Hiermee worden klachten bedoeld, die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, niet over bijvoorbeeld gebreken in de openbare ruimte.

De afgelopen 3 jaar is er sprake van een toename van het aantal klachten:

 • 2020: 50
 • 2019: 45
 • 2018: 34
 • 2017: 53

Clusters

Sociaal

 • USD: 35
 • Veiligheid Handhaving Toezicht: 4
 • Publieksdiensten: 3
 • MO: 1

Ruimte en economie

 • Wonen & Leven: 4
 • Plannen & Projecten: 2
 • Beheer & Ondersteuning: 4
 • Buitendienst: 9

Bedrijfsvoering

 • Ondersteuning Bestuur Organisatie / KCC: 5

Uitkomst klachtbehandeling

Van de 67 klachten werden:

 • 50 klachten naar tevredenheid van de klager opgelost, zonder dat er een oordeel over de klacht werd uitgesproken; 75%.
 • 2 klachten werden ingetrokken en niet verder behandeld; 3%.
 • 7 klachten werden ongegrond verklaard; 10%.
 • 6 klachten werden gegrond verklaard; 9%.
 • 2 klachten zijn nog in behandeling; 3%.

Jaaroverzicht verzoeken nationale ombudsman 2021.

Heeft deze informatie u geholpen?