Met vrijwilligerswerk ontwikkel je jouw talenten en leer je nieuwe dingen. Je doet waardevolle ervaring op en komt in contact met bijzondere organisaties. Vrijwilligerswerk houd je scherp en actief. Bovendien doe je zinvol werk. De waardering die je ervoor krijgt, is onbetaalbaar. En als je geen betaalde baan hebt, vergroot je met vrijwilligerswerk je kans om (snel) weer werk te vinden. De gemeente Bergen op Zoom heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een vrijwilligersverzekering afgesloten. 

Wat u moet weten

De gemeente Bergen op Zoom heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering voorziet in een redelijke dekking van de financiële risico’s die vrijwilligers lopen bij het uitvoeren van hun activiteiten.

De premie voor deze verzekering wordt door de gemeente Bergen op Zoom betaald. Handig is dat vrijwilligers automatisch verzekerd zijn ZONDER dat zij apart zijn geregistreerd of aangemeld.

Wie zijn niet verzekerd?

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn bijzondere groepen vrijwilligers. Voor hen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

Wie zijn verzekerd?

  • Vrijwilligers: een vrijwilliger is iemand die vanuit een collectief, onverplicht en onbetaald werk verricht. De vrijwilliger doet dat werk voor anderen of voor de samenleving en dient daarmee een maatschappelijk belang. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan.

  • Mantelzorgers: personen die mantelzorg verlenen. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

  • Maatschappelijk stagiairs: een maatschappelijk stagiair is iemand die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  • Vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten in het kader van “tegenprestatie”.

  • Personen die een verplichte tegenprestatie leveren in het kader van de Participatiewet.

Leeftijdsgrens

Alle vrijwilligers, jong en oud, zijn verzekerd.

Eigen risico

Bij schade die verzekerd is, is er geen eigen risico.

Secundaire dekking

Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is. Dat bedoelen we met “secundaire dekking”.

Die secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Verzekeringsgebied

De VNG Vrijwilligersverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligerswerk dat over de grens gedaan wordt en te maken heeft met rampenbestrijding, is niet verzekerd.

Dekkingenoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering

De gemeente Bergen op Zoom heeft gekozen voor de meest uitgebreide dekking, en heeft zowel een BasisPolis als een PlusPolis afgesloten. Er is dekking op de volgende gebieden:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
Eigendommenverzekering voor vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

VNG Vrijwilligers Pluspolis
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers


Schade, en dan?

Eerst gaat u na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger of op die van de organisatie gemeld kan worden.

Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.
Kan dat niet? Dan meldt u de schade met een (digitaal) schadeformulier bij de gemeente.
Dit is alleen mogelijk wanneer u ingeschreven bent als inwoner van de gemeente Bergen op Zoom.
Woont u elders en heeft uw woongemeente ook een VNG Vrijwilligersverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw eigen gemeente, ook al is de schade in een andere gemeente veroorzaakt.
De gemeente bepaalt en controleert of het gaat om een schade in de zin van de VNG vrijwilligersverzekering. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar. De verzekeraar neemt de schade in behandeling en informeert de gemeente na afloop, over hoe de schade afgehandeld is.

Belangrijk!

Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U kunt de schade dan direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente melden. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals hierboven beschreven.

Veelgestelde vragen

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding maar binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd.

Doet u als speler mee aan de wedstrijd?

Dan doet u dit wel vrijwillig. Maar het wordt niet gezien als vrijwilligerswerk volgens de VNG Vrijwilligersverzekering. U beoefent dan een sport/hobby. Dat geldt ook als u lid bent van een (voetbal)vereniging. Dan bent u ook niet per definitie vrijwilliger. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk doet.

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw. Denk aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van een kapotte barkruk valt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid. Verder kan de organisatie aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Deze risico’s zijn niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering. Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak speciale verzekeringspakketten met aantrekkelijke voorwaarden en kortingen aan voor verenigingen en stichtingen.

Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Nee. Een VvE zet zich in voor de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Het gaat daarbij om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang. Een VvE is daarom niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril kapot gaat.

Schade aangifteformulier VNG vrijwilligerspolis

Wilt u geen DigiD gebruiken? Of wilt u vanuit uw stichting of vereniging een schadeformulier voor een van uw vrijwilligers invullen?
Maak dan gebruik van onderstaand formulier. U kunt het ingevuld mailen naar schade@bergenopzoom.nl

Heeft deze informatie u geholpen?