Schadeclaim indienen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft door schuld of nalatigheid van de gemeente. U kunt hiervoor online een formulier invullen.

Let op! Schade kan ook zijn veroorzaakt door een bedrijf dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Dan ligt de aansprakelijkheid niet bij de gemeente. U kunt dan een schadeclaim indienen bij het bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt.

Schadeclaim indienen

Wat u moet weten

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

  • achterstallig onderhoud van de openbare weg of openbaar groen
  • betrokkenheid van de gemeente bij een ongeluk of aanrijding
  • in het algemeen bij: gemeentelijk handelen of nalaten.

Wat heeft u nodig

  • uw IBAN-nummer
  • de datum, het tijdstip en de locatie van het voorval
  • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
  • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
  • rekeningen waar het schadebedrag op staat
  • eventueel 1 of meerdere getuigenverklaringen
  • eventueel een proces-verbaal van de politie

De gemeente streeft ernaar de schadeclaim binnen 8 weken af te handelen. Binnen deze termijn onderzoeken wij of de gemeente aansprakelijk is voor uw schade.

Heeft deze informatie u geholpen?