U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft door schuld of nalatigheid van de gemeente. U kunt hiervoor online een formulier invullen.