Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is er als het onduidelijk is bij welke overheidsorganisatie u aan kunt kloppen om een fout in de registratie van uw gegevens te herstellen. 

Om inwoners, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Ze zijn verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties.
Er zijn meerdere basisregistraties. Een paar voorbeelden zijn de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de BRP worden alle persoonsgegevens bewaard. Als u een uittreksel uit de BRP of een afschrift van een huwelijks- of geboorteakte opvraagt, worden die samengesteld aan de hand van de gegevens uit de BRP. Maar het kan ook gaan om gegevens bij de belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of het Kadaster. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Fout melden

Als u denkt dat er een fout in uw gegevens bij de overheid zit, is het zaak dat deze snel hersteld wordt. De organisatie die verantwoordelijk is voor de gegevens waar deze fout in wordt opgemerkt, moet de fout oplossen. U moet daarvoor een melding doen. Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of bij welke organisatie u moet zijn. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn en dat maakt een oplossing ingewikkeld.

Het MFO is er als het onduidelijk is bij welke organisatie u moet zijn. Het meldpunt brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. 

Hoe werkt het?

Bekijk deze video(externe link) of deze infographic(externe link)

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens(externe link) of via de contactgids van de Rijksoverheid(externe link).