In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Ook in Bergen op Zoom zullen we tussen nu en 2050 het aardgas vervangen door duurzame warmte. Dat doen we buurt voor buurt en stap voor stap. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaan we als gemeente op zoek naar de beste oplossingen voor een duurzaam Bergen op Zoom, waar onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben.

In de Warmtetransitievisie (zie onderaan deze pagina) stippelen we het pad uit naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening. En beschrijven we per wijk de meeste kansrijke alternatieven voor duurzame verwarming ter vervanging van het aardgas.

Ook worden in de visie enkele verkenningswijken aangewezen waar mogelijk op korte termijn de transitie naar aardgasvrij verder vorm gegeven kan worden met inwoners en betrokken organisaties.

Heeft deze informatie u geholpen?