Trouwen op een plek naar keuze

Wilt u trouwen op een plek die niet als gemeentelijke trouwlocatie is aangewezen? Dat kan. De gemeente moet dan toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Neem daarom op tijd telefonisch contact met ons op. Het kan namelijk zijn dat u nog vergunningen nodig hebt. Aan het trouwen op een eigen gekozen locatie zijn kosten verbonden. 

Wat u moet weten

  • U bent zelf aansprakelijk bij schade aan de locatie.
  • De beheerder moet de locatie openstellen voor de plechtigheid. Als de locatie niet open is op het moment van de ceremonie, is de gemeente niet aansprakelijk.
  • De gemeente maakt met het paar en de beheerder van de locatie een contract op waarin alle afspraken staan.
  • Extra kosten voor het huren van de locatie zijn voor eigen rekening. Deze kosten betaalt u aan de verhuurder van het pand. Zonder tussenkomst van de gemeente.
  • De gemeente maakt onderscheid in locaties die reeds eerder aangewezen zijn als trouwlocatie voor één dag en locaties die nog niet eerder aangewezen zijn als trouwlocatie voor één dag. 
  • Als u kiest voor een nog niet eerder aangewezen locatie zijn de kosten hoger. Dit heeft te maken met de extra werkzaamheden die verricht moeten worden.

Kosten

Overzicht kosten

Eigen locatieDag en tijdstipPrijs

Voor één dag nieuw aan te wijzen locatie, anders dan de aangewezen trouwlocaties

Maandag t/m zondag 9.00-24.00 uur                                             

€ 523

Voor één dag reeds eerder aangewezen locatie, anders dan de hiervoor aangewezen trouwlocaties

Maandag t/m zondag 9.00-24.00 uur 

€ 453

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft deze informatie u geholpen?