Als u in Bergen op Zoom wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren dan kunt u dat online bij de gemeente melden. U kunt de dag vieren op de locatie van uw keuze en met de trouwambtenaar (BABS) die u wilt. We regelen het samen.

Wat heeft u online nodig

 • DigiD inloggegevens
 • Digitale kopie legitimatiebewijzen van de getuigen
 • Bankpas (internetbankieren) 

Wat u moet weten

Melding en voorbereiding

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden. Dit doet u online in de gemeente waar u wilt gaan trouwen, tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw trouwdatum. Geen van beide partners hoeft in Bergen op Zoom te wonen. Moeten er documenten opgevraagd worden uit het buitenland? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet getrouwd.
 • U heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U kunt niet te dicht verwant zijn aan uw partner. Dat betekent dat uw partner niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraads familie, zoals tante of neef? Dan mag het wel. U moet wel verklaren dat het op vrijwillige basis gebeurt.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en niet in Nederland woont, kunt u geen melding doen. U kunt dan niet in Nederland trouwen.
 • Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Bent u in het buitenland geboren? Of in het buitenland gehuwd geweest? Dan kan er misschien een andere procedure gelden. Neem dan contact op met de gemeente.

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Het is belangrijk dat u voor de melding van uw huwelijk de informatie van de Rijksoverheid van tevoren leest.

Trouwlocaties en kosten

U kunt trouwen in een van de gemeentelijke trouwlocaties. Deze locaties reserveert u via de gemeente. Hieronder ziet u een overzicht van deze locaties en de kosten. Wilt u trouwen op een andere locatie dan die hieronder vermeld staan? Kijk voor de informatie op Trouwen op een plek naar keuze.

Overzicht kosten

LocatieDag en tijdstipPrijs

Stadhuis

Ma t/m vr: 9.00 - 18.00

Za: 9.00 - 18.00

€ 515

€ 670

Raadhuis Halsteren

Wo t/m vr: 9.00 - 15.00

Za: 9.00 - 18.00

€ 515

€ 670

Markiezenhof

Ma. t/m vr: 9.00 - 24.00

Za en zo: 9.00 - 24.00

€ 824

€ 1030

Stadskantoor

Di: 9.00 en 9.15

Zonder ceremonie of toespraak. Alleen voor bruidspaar en getuigen, geen andere gasten.

gratis

Stadskantoor

Di: 9.30

Zonder ceremonie of toespraak. Met maximaal 12 personen, inclusief bruidspaar en getuigen.

€ 149,50

Trouwambtenaren (BABS)

Het huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Hieronder vindt u de trouwambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Meer informatie over hen, vindt u in het formulier.

Inge Hommel
Inge Hommel
Riny Hagenaars
Rieny Hagenaars
Karin van de Looij
Karin van de Looij
Paul Asselbergs
Paul Asselbergs
Sahin Ergec
Sahin Ergec
Frans van Oosterbosch
Frans van Oosterbosch
Karolien Havermans
Karolien Havermans
Karlijn van Opdorp
Karlijn van Opdorp

Trouwambtenaar voor 1 dag

Naast de trouwambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom, kunt u ook zelf een trouwambtenaar kiezen. Er zijn daarbij twee opties:

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Bergen op Zoom? Dan mag dit als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Bergen op Zoom.

Deze buitengewoon ambtenaar wordt door de gemeente Bergen op Zoom niet betaald voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente betaalt, blijven hetzelfde.

Aanvragen trouwambtenaar andere gemeente

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente, verzoeken wij u dit telefonisch aan de gemeente Bergen op Zoom door te geven. Dit doet u nadat u online de melding huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gedaan. U krijgt dan van de gemeente een aanvraagformulier toegestuurd. Let op: hier zijn wel kosten aan verbonden.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen beide partners
 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
 • kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank
 • kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente

Trouwambtenaar voor 1 dag (nog niet benoemd en beëdigd)

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet aangewezen en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn. Let op, u betaalt hier extra kosten voor. 

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • is door u (het bruidspaar) gevraagd
 • vraagt voor deze éénmalige benoeming een VOG aan
 • overlegt als hij/zij woonachtig is buiten de gemeente Bergen op Zoom een recent uittreksel uit de BRP
 • moet voor één dag worden beëdigd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • moet voor één dag worden benoemd door de gemeente
 • het verzoek met bijbehorende documenten moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente zijn ontvangen

De trouwambtenaar voor één dag wordt alleen benoemd voor één huwelijk op de afgesproken trouwdatum.

Aanvragen trouwambtenaar voor 1 dag

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een trouwambtenaar voor 1 dag, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven. Dit doet u nadat u online de melding huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gedaan. U krijgt dan van ons een aanvraagformulier toegestuurd. Dit aanvraagformulier met bijbehorende documenten moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente retour zijn ontvangen.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen beide partners
 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar voor 1 dag
 • origineel uittreksel VOG (verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 3 maanden) van de trouwambtenaar voor 1 dag.
 • origineel en recent uittreksel BRP van de trouwambtenaar voor 1 dag (als de trouwambtenaar niet in de gemeente Bergen op Zoom woont)

Het is belangrijk dat u deze Verklaring Omtrent Gedrag, tijdig aanvraagt. Deze moet namelijk bij het verzoek “trouwambtenaar voor 1 dag” meegestuurd worden. Neem voor dit formulier telefonisch contact met de gemeente op.

Het lenen van een toga is niet mogelijk.

De trouwambtenaar krijgt vooraf instructie over de wettelijke voorschriften van de huwelijksvoltrekking. Bij het huwelijk is ook een vaste trouwambtenaar uit Bergen op Zoom aanwezig. Deze trouwambtenaar zorgt ervoor dat het sluiten van het huwelijk op de juiste manier gebeurt. De trouwambtenaar is hiervoor maximaal 45 minuten beschikbaar.

Beëdiging trouwambtenaar voor 1 dag

Als alle benodigde documenten in orde zijn en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wijst de gemeente hem of haar aan tot trouwambtenaar voor 1 dag. Om een huwelijk te mogen voltrekken moet de trouwambtenaar voor 1 dag ook door de rechtbank worden beëdigd. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant zal hiervoor telefonisch aan afspraak maken met de trouwambtenaar.
Let op: De trouwambtenaar voor 1 dag wordt alleen aangewezen en beëdigd voor uw huwelijk op de afgesproken trouwdatum. Bij een gratis huwelijk op dinsdagochtend of een budgethuwelijk op dinsdag om 09.30 uur, kunt u geen trouwambtenaar voor 1 dag laten aanwijzen. Nadat de trouwambtenaar voor 1 dag aangewezen en beëdigd is, krijgt hij/zij een schriftelijke bevestiging van de rechtbank.

Extra kosten

Overzicht extra kosten

OmschrijvingPrijs
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk€ 69,50
Eenvoudig trouwboekje of partnerschapsboekje€ 25,25
Luxe trouwboekje of partnerschapsboekje€ 40,75
Inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap (per getuige)€ 33
De inzet van een trouwambtenaar die reeds beëdigd is door de Rechtbank Zeeland-West Brabant€ 150
Het benoemen van een bekende als trouwambtenaar (die niet al trouwambtenaar is in een andere gemeente), inclusief beëdiging door de rechtbank€ 225

Deze bedragen zijn inclusief de diensten van de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Bergen op Zoom. Deze kosten worden verrekend met de kosten van de huwelijksvoltrekking. Behalve bij een kosteloos huwelijk. Of als de plechtigheid niet doorgaat.

Meest gestelde vragen

VraagAntwoord

We willen onze huwelijksdatum verzetten. Hoe doen we dit?

Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Publieksdiensten via ons algemene telefoonnummer (14 0164).

We willen ons huwelijk annuleren. Hoe gaat dat en zijn er kosten aan verbonden?

U kunt ons via e-mail of brief een annulering toesturen. De reeds gemaakte administratiekosten worden bij u in rekening gebracht.

Kunnen we onze huwelijksdatum gratis verzetten?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat het dezelfde dag van de week en dezelfde locatie betreft.

Kunnen we alvast een datum reserveren voor een datum verder dan 1 jaar vanaf nu?

In dit geval kunt u telefonisch contact met ons opnemen en de door u gewenste datum aan ons doorgeven. U dient nog wel vanaf 1 jaar van tevoren uw huwelijksaangifte (online) in te dienen.

Krijgen we een deel van de betaalde kosten terug als we ons huwelijk verplaatsen naar een dag of locatie waarvoor een lager legestarief geldt?

Ja. Het verschil zullen wij aan u terugbetalen. Wij nemen hierover contact met u op.

Moeten we bijbetalen als we ons huwelijk verplaatsen naar een dag of locatie waarvoor een hoger legestarief geldt?

Ja. Als u kiest voor verplaatsen van uw huwelijk naar een duurdere dag of locatie, dan zijn daar de bijbehorende kosten aan verbonden.

Wanneer ontvang ik parkeerontheffingen?

In de maand voorafgaand aan het huwelijk ontvangt u 3 parkeerontheffingen om te kunnen parkeren voor het Stadhuis op de Grote Markt.

Wij willen een bekende die geen trouwambtenaar is ons huwelijk laten voltrekken. Kan dat?

Nee, dat is niet mogelijk, tenzij deze persoon al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is.

Hoe werkt het als de gekozen trouwambtenaar bij verzetten niet meer beschikbaar is?

U kunt in dat geval zelf contact opnemen met een (of eventueel meerdere) van de trouwambtenaren om uw keuze te bepalen.

Wat als onze nieuwe huwelijksdatum meer dan een jaar na onze melding voorgenomen huwelijk zal liggen. Is onze melding dan nog wel geldig?

Nee, uw oorspronkelijke melding is dan niet meer geldig. Wij houden dit voor u in de gaten en sturen u daar t.z.t. de juiste documenten voor toe. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Door onze wijziging kloppen de datum op de aanwijzing van de externe locatie en/of de datum op de aanwijzing van de externe trouwambtenaar nu niet meer. Hoe kunnen we dit laten aanpassen?

Wij zorgen ervoor dat u t.z.t. nieuwe aanwijzingen met de juiste gegevens van ons ontvangt.

Heeft deze informatie u geholpen?