Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden. 

Met de Omgevingswet krijgen inwoners meer invloed op hun omgeving. Straks ziet u in het digitale Omgevingsloket op één plek welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. 

Wat merk ik nu al van de Omgevingswet?

De gemeente Bergen op Zoom is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van.  

Wat betekent de Omgevingswet straks voor mij?  

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan kunt u dat aanvragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via dit digitale Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen.  

Als u zelf een initiatief start, dan betrekt u uw omgeving daarbij, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met buren. Maar misschien ook met anderen waarvan u denkt dat ze hinder kunnen krijgen door uw initiatief. En als iemand anders bij u in de buurt een initiatief ontwikkelt, dan betrekt hij of zij u daarbij of informeert hij u daarover. Dat noemen we participatie. 

Wat is de omgevingsvisie? 

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen. Die omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook de rijksoverheid maakt er één. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken, studeren en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Meer informatie leest u op de pagina omgevingsvisie. 

Wat is het omgevingsplan?  

In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. Dit heet de bruidsschat. De komende jaren wordt het omgevingsplan stap voor stap herzien. Dit leidt uiteindelijk tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Parallel hieraan vinden ook wijzigingen van het omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren. 

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Meer informatie over de Omgevingswet is onder andere te vinden op de website van Rijksoverheid(externe link), Home | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link) en op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link)