De term bestemmingsplan komt niet meer terug in de Omgevingswet. Hiervoor in de plaats komt het Omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. Dit heet de bruidsschat. Het tijdelijke omgevingsplan kunt u raadplegen op: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart(externe link)

De komende jaren wordt het omgevingsplan stap voor stap herzien. Dit leidt uiteindelijk tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Parallel hieraan vinden ook wijzigingen van het omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Plannen in de fase 'voorontwerp'

Bestemmingsplan / wijzigingen omgevingsplanWijkPeriode van inzage

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
Bestemmingsplan / wijzigingen omgevingsplanWijkPeriode van inzage
Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche heide 2022’(externe link)Bergen op Zoom15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolen 79’(externe link)Heimolen15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tholenseweg 22’(externe link)Halsteren 15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruige Velden 10, Lepelstraat'(externe link)Lepelstraat22-06-2023 t/m 03-08-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bergsebaan 87a’ (externe link)Buitengebied Oost16-11-2023 t/m 28-12-2023

Ontwerpbestemmingsplan 'Hoogspanningsstation Halsteren'(externe link)

Halsteren

16-11-2023 t/m 28-12-2023
Ontwerp partiële herziening Kom Halsteren(externe link)Halsteren07-12-2023 t/m 18-01-2024
Parapluplan Kamerbewoning Bergen op Zoom(externe link)  Bergen op Zoom 14-12-2023 t/m 24-01-2024
Buitengebied Zuid, 1e herziening Buisleidingenstraat(externe link)   Augustapolder14-12-2023 t/m 24-01-2024
Ontwerp Uitwerkingsplan ‘Markiezaten - Borgvliet, de Wal'(externe link) De Markiezaten 21-12-2023 t/m 01-02-2024
Ontwerp Wijzigingsplan ‘Markiezaten - Borgvliet, de Wal'(externe link) De Markiezaten 21-12-2023 t/m 01-02-2024

Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'

Vastgesteld

Plannen in de fase 'vaststelling'
Bestemmingsplan / wijzigingen omgevingsplanWijkPeriode van inzage

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost 2020(externe link)

Buitengebied Oost23-12-2021 t/m 03-02-2022
De Markiezaten, Meander fase 2 - buurt 5 (externe link)Markiezaten05-10-2023 t/m 16-11-2023 
Wijzigingsplan Fort-Zeekant 2012, Louis Porquinlaan 1, Bergen op Zoom (externe link)Fort-Zeekant09-11-2023 t/m 20-12-2023
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ambachtsweg eo’(externe link)Halsteren 23-11-2023 t/m 04-01-2024 
Heimolen 83a en 83b(externe link)    Heimolen14-12-2023 t/m 24-01-2024

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide 2022’(externe link)

Bergen op Zoom

18-01-2024 t/m 29-02-2024

Vaststelling bestemmingsplan ‘Tholenseweg 22’ (externe link)

Buitengebied Noord

18-01-2024 t/m 29-02-2024

Omgevingsvergunning WijkPeriode van inzage

Teunisbloemstraat 2-64(externe link)

Vijverberg-Zuid21-09-2023 t/m 02-11-2023

Heeft deze informatie u geholpen?