Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Een in- of uitrit aanleggen? Wilt u afwijken van het omgevingsplan, een monument aanpassen of een gevelreclame plaatsen? In veel gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Dit heet een omgevingsvergunning.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe de vergunningscheck of vraag meteen een vergunning aan.

Doe de check   Aanvraag indienen


Ook kunt u alvast de regels uit het Omgevingsplan voor uw locatie raadplegen via deze link: omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart

Heeft u een vergunning nodig en wilt u weten wat de kans van slagen is dat de gemeente deze ook kan afgeven, ga dan naar ons initiatievenloket en dien uw plan in bij de stap (fase) die hierbij past.

Een overzicht van de legesverordening is hier te vinden.

Bouwtekeningen inzien

Bouwtekeningen tot en met bouwjaar 2010

Bouwtekeningen uit Bergen op Zoom, Halsteren of Lepelstraat tot en met het bouwjaar 2010 vraagt u gratis aan bij het E-loket bouwdossiers van het West-Brabants Archief (WBA).

Bouwtekeningen vanaf bouwjaar 2011

Voor bouwtekeningen of dossiers vanaf 2011 kunt u in het stadskantoor terecht. Neem vooraf contact op met de gemeente, zodat de tekeningen klaar liggen als u komt.

Weet u niet om welk bouwjaar het gaat?

Dat kunt u opzoeken via de BAG Viewer van het kadaster.

Vragen

Informatie over omgevingsplan en regelgeving in de bouw kunt u opvragen via omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl.

U kunt  hier ook terecht voor vragen over de juiste wijze van indiening van uw plan.

Op de hoogte blijven van aangevraagde omgevingsvergunningen in uw buurt? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Omgevingsvergunning in procedure

Op de hoogte blijven van aangevraagde en/of verleende omgevingsvergunningen in uw buurt? Op de pagina bekendmakingen vindt u meer informatie.

BIBOB-onderzoek

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een bouwactiviteit, kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten ondersteunt of faciliteert.

Wat is een Bibob-onderzoek?

Een Bibob-onderzoek is een integriteitsonderzoek naar de aanvrager van een omgevingsvergunning en zijn relaties. De gemeente kijkt of er een ernstig gevaar bestaat dat de omgevingsvergunning wordt gebruikt om:

  • geld te investeren dat afkomstig is van strafbare feiten (witwassen);
  • strafbare feiten te plegen (bijvoorbeeld illegale bouw, milieuvervuiling of fraude);
  • een strafbaar feit te verbergen dat is gepleegd om de omgevingsvergunning te krijgen of te behouden (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of bedreiging).

Hoe verloopt het Bibob-onderzoek?

Het Bibob-onderzoek begint nadat u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. De gemeente kan u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen en financiële documenten te overleggen.

De gemeente doet eerst een eigen onderzoek op basis van de door u verstrekte gegevens en de openbare bronnen. Als de gemeente twijfelt over de integriteit van u of uw relaties, kan de gemeente advies vragen aan het LBB. Het LBB doet dan een uitgebreid onderzoek met vertrouwelijke gegevens en geeft een advies aan de gemeente over de mate van gevaar. Mocht u meer willen weten over de wet BIBOB verwijzen wij u naar de website www.justis.nl/producten/wet-bibob/wat-is-de-wet-bibob.

Wanneer vindt een bibob-onderzoek plaats?

Een Bibob-onderzoek vindt plaats bij een aanvraag voor een vergunning als de aanvraag valt onder één van de onderstaande gevallen:

Bouwkosten

  • Bouwkosten hoger of gelijk zijn aan € 500.000,- (ex BTW)

Risico-categorieën

  • Bouwkosten hoger of gelijk zijn aan € 50.000,- (exclusief btw) én waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën zoals aangegeven in bijlage 1 van deze Beleidsregel.

Cumulatie

  • In het geval dat een aanvrager in het tijdvak van twee jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag, vier aanvragen (of meer) indient voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit, waarbij de bouwkosten meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- (exclusief btw) bedragen, kan vanaf de vierde aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit van dezelfde aanvrager een Bibob-onderzoek plaatsvinden.  

Wanneer uw vergunningsaanvraag valt onder één van bovenstaande gevallen verzoeken wij u om onderstaand Bibob-formulier volledig in te vullen, te ondertekenen, te voorzien van de gevraagde bijlagen en te zenden naar bibob@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?