Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen of een inrit of uitrit aanleggen? Een monument aanpassen, afwijken van het bestemmingsplan of een gevelreclame plaatsen? Of wilt u iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket van de Rijksoverheid. U kunt in één aanvraag toestemming vragen voor meerdere zaken.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Soms is er helemaal geen vergunning nodig. Dan kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren. Als u twijfelt aan de uitkomst van de vergunningcheck of een uitspraak van de gemeente wilt, kunt u een vooroverleg aanvragen. Hierover leest u meer informatie onder het kopje 'Vooroverleg'.

Heeft u wel een vergunning nodig dan vraagt u die aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig. U kunt uw bijlagen daar digitaal aan toevoegen. Welke bijlagen u bij de aanvraag moet indienen staat in de Regeling omgevingsrecht onder het hoofdstuk Indieningsvereisten.

Behandeltermijn

Als u alle gegevens goed heeft aangeleverd duurt het afhandelen van een aanvraag 8 weken. De aanvraag kan 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden. Bij deze procedure ligt de aanvraag 2 keer 6 weken ter inzage.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning kunnen verschillen. Bij een omgevingsvergunning voor bouwen zijn de kosten gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. Deze kosten vindt u in de tarieventabel van de legesverordening.

Wat u zelf kunt onderzoeken

Op de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente vinden. En op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.

Als u vervolgens meer duidelijkheid wilt hebben over wat mogelijk is binnen een bestemmingsplan of als u vragen heeft over de uitkomst van de vergunningcheck dan belt u naar 14 0164. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die uw vraag kan beantwoorden. Of er wordt een terugbelverzoek voor u gemaakt.

Vooroverleg

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten toetsen. Dat kan via het Omgevingsloket door het indienen van een conceptaanvraag omgevingsvergunning. We kijken dan in een vooroverleg of uw bouwplannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de welstandseisen. De conceptaanvraag is vooral bedoeld voor complexe, grote of gevoelige (bouw)plannen. U voorkomt hiermee dat u extra kosten moet maken omdat uitgewerkte bouwtekeningen tijdens de procedure aangepast moeten worden.
De kosten van een vooroverleg vindt u in de tarieventabel van de legesverordening
Ook moet u bijlagen toevoegen aan de conceptaanvraag . 
Meer informatie leest u in het Omgevingsloket.

Bijlagen in te dienen bij vooroverleg

Bij een vooroverleg uploadt u de volgende bijlagen:

  • Een situatietekening met de omliggende bebouwing, beplanting, straatnaam, noordpijl en kadastraal nummer zodat de ligging in het terrein duidelijk is.
  • In de bebouwde kom en bij verbouwingen zal meestal een tekening schaal 1:1000 voldoende zijn.
  • Bij nieuwbouw in het buitengebied is vaak een situatietekening schaal 1:2500 en een uitgebreide terreintekening schaal 1:500 of 1:200 nodig. Hierop geeft u de bebouwing aan en zaken als verharding, bestaande en toekomstige beplanting, silo’s en afscheiding.
  • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van het geprojecteerde gebouw schaal 1:100 of groter. Bij verbouwingen ook de bestaande toestand.
  • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn zoals dakranden, goten, dakkapellen en kozijnen. Schaal 1:20 en groter.
  • Foto’s van de bestaande toestand als het om een verbouwing gaat. Bij nieuwbouw foto's van de omgeving en de aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto’s van de straat en het achterterrein van belang. In het buitengebied foto's van het omringende landschap.
  • Bij een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan: een goede motivering en eventueel foto's van identieke projecten in de directe omgeving.
  • Bij gebouwen van cultuurhistorische waarde (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) zijn duidelijke foto's, ook van details, noodzakelijk. Ook moet dan een bouwhistorische rapportage toegevoegd worden.
  • Folders, brochures van bijzondere materialen of van prefab elementen bij systeembouw en in bijzondere gevallen kleurmonsters of staalkaarten.

Bouwtekeningen inzien

Bouwtekeningen tot en met bouwjaar 2010

Bouwtekeningen uit Bergen op Zoom, Halsteren of Lepelstraat tot en met het bouwjaar 2010 vraagt u gratis aan bij het E-loket bouwdossiers van het West-Brabants Archief (WBA)

Bouwtekeningen vanaf bouwjaar 2011

Voor bouwtekeningen of dossiers vanaf 2011 kunt u bij ons in het stadskantoor terecht. Belt u ons even van te voren zodat we ze alvast kunnen opzoeken.

Weet u niet om welk bouwjaar het gaat?

Dat kunt u opzoeken via de BAG Viewer van het kadaster.

Zo blijft u op de hoogte van aangevraagde omgevingsvergunningen in uw buurt

Zo kunt u op de hoogte blijven van bekendmakingen van omgevingsvergunningen

Heeft deze informatie u geholpen?