De gemeente Bergen op Zoom publiceert alle belangrijke, wettelijk verplichte mededelingen op de website overheid.nl. Hier vindt u ook alle lokale en nationale regelgeving. Daarnaast verschijnt informatie van de gemeente wekelijks op de gemeentepagina in de Bergen op Zoomse Bode.