De gemeente Bergen op Zoom publiceert alle belangrijke, wettelijk verplichte mededelingen op de website overheid.nl. Hier vindt u ook alle lokale en nationale regelgeving. Daarnaast verschijnt informatie van de gemeente wekelijks op de gemeentepagina in de Bergen op Zoomse Bode.

Abonneren op bekendmakingen

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente Bergen op Zoom? Dan kunt u zich gratis abonneren via www.overuwbuurt.overheid.nl. U ontvangt dan informatie over uw buurt via de mail.

Ruimtelijke plannen

Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zoeken naar actuele ruimtelijke plannen in de gemeente Bergen op Zoom.

Heeft deze informatie u geholpen?