Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Of ervaart u overlast die aanhoudt of regelmatig voorkomt? Geef de klacht of melding aan ons door. Bijvoorbeeld als het gaat over rondslingerend afval, onkruid, vernielingen, parkeeroverlast, drugsdumpingen of vuurwerk(overlast). Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Let op: Is er een gevaarlijke situatie? Bel dan naar de gemeente: 14 0164.

Meteen melden

Tip! Maak snel een melding op uw telefoon via de Zo Gemeld-app. Deze is te downloaden in de de App Store en Google Play Store. 

Wat kunt u hier melden?

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Rondslingerend afval, illegale stort en volle afvalbakken(u kunt een melding over (volle) ondergrondse containers en de afvalinzameling doorgeven aan Saver).
 • Schade aan verkeersbord of -paaltje
 • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • Graffiti en geplakte stickers of affiches
 • Parkeeroverlast
 • Overlastgevende groepen jongeren
 • Illegale bouw
 • Vuurwerk(overlast)
 • Een dood, aangereden dier
 • Drugsoverlast of vermoedens van illegale productie. U kunt dit via het formulier anoniem melden of doorgeven via telefoonnummer: 0800 - 22 55 888.

Wanneer is uw melding opgelost?

 • Uw melding wordt binnen 10 werkdagen behandeld.
 • Niet alle meldingen zijn voor de gemeente. In dat geval verwijzen we u door naar de juiste partij of instantie.
 • Soms moeten er materialen besteld worden om de melding af te handelen.
 • Als u vragen heeft over de melding kunt u de gemeente bellen op telefoonnummer 14 0164. Houd dan het meldingsnummer bij de hand.

Heeft deze informatie u geholpen?