Als u in Bergen op Zoom wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren dan kunt u dat online bij de gemeente melden. U kunt de dag vieren op de locatie van uw keuze en met de trouwambtenaar die u wilt. We regelen het samen.

Wat heeft u online nodig

 • DigiD inloggegevens
 • Digitale kopie legitimatiebewijzen
 • Digitale kopie legitimatiebewijzen van de getuigen
 • Bankpas (internetbankieren)

Wat u moet weten

Melding en voorbereiding 

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden. Dit doet u online in de gemeente waar u wilt gaan trouwen, tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw trouwdatum. Geen van beide partners hoeft in Bergen op Zoom te wonen. Moeten er documenten opgevraagd worden uit het buitenland? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet getrouwd.
 • U heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U kunt niet te dicht verwant zijn aan uw partner. Dat betekent dat uw partner niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan mag het wel. U moet wel verklaren dat het op vrijwillige basis gebeurt.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en niet in Nederland woont, kunt u geen melding doen. U kunt dan niet in Nederland trouwen.
 • Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Bent u in het buitenland geboren? Of in het buitenland gehuwd geweest? Dan kan er misschien een andere procedure gelden. Neem dan contact op met de gemeente.

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Het is belangrijk dat u voor de melding van uw huwelijk de informatie van de Rijksoverheid van tevoren leest.    

Trouwlocaties en kosten

U kunt trouwen in een van de gemeentelijke trouwlocaties. Deze locaties reserveert u via de gemeente. Hieronder ziet u een overzicht van deze locaties en de kosten. Wilt u trouwen op een andere locatie dan die hieronder vermeld staan? Kijk voor de informatie op Trouwen op een plek naar keuze
 

Overzicht kosten

Locatie Dag en tijdstip Prijs
Stadhuis 

Ma t/m vr: 9.00 - 18.00

Za: 9.00 - 18.00 

€ 500

€ 650

Raadhuis Halsteren 

Wo t/m vr: 9.00 - 15.00 

Za: 9.00 - 18.00 

€ 500

€ 650

Markiezenhof 

Ma. t/m vr: 9.00 - 24.00

Za en zo: 9.00 - 24.00

€ 800

€ 1000

Stadskantoor  Di: 9.00 en 9.15

Zonder ceremonie of toespraak. Alleen voor bruidspaar en getuigen, geen andere gasten.
gratis
Stadskantoor  Di: 9.30 

Zonder ceremonie of toespraak. Met maximaal 12 personen, inclusief bruidspaar en getuigen.
€ 145

 

 

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest. Er zijn daarbij twee opties voor een trouwambtenaar voor 1 dag:

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Bergen op Zoom? Dan mag hij of zij in Bergen op Zoom een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in gemeente Bergen op Zoom. Hij of zij mag die dag in gemeente Bergen op Zoom uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken.

Een trouwambtenaar uit een andere gemeente wordt door de gemeente Bergen op Zoom niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente betaald, blijven hetzelfde.

Aanvragen trouwambtenaar andere gemeente

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente, verzoeken wij u dit telefonisch aan de gemeente Bergen op Zoom door te geven. Dit doet u nadat u online de melding huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gedaan. U krijgt dan van de gemeente een aanvraagformulier toegestuurd.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen beide partners
 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
 • kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank
 • kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente

Trouwambtenaar voor 1 dag (nog niet benoemd en beëdigd)

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet aangewezen en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn. U betaalt hier extra kosten voor, namelijk €135.

De trouwambtenaar voor 1 dag: 

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • is door u (het bruidspaar) gevraagd
 • vraagt voor deze éénmalige benoeming een VOG aan
 • overlegt als hij/zij woonachtig is buiten de gemeente Bergen op Zoom een recent uittreksel uit de BRP
 • moet voor één dag worden beëdigd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • moet voor één dag worden benoemd door de gemeente
 • het verzoek met bijbehorende documenten moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente zijn ontvangen

De trouwambtenaar voor één dag wordt alleen benoemd voor één huwelijk op de afgesproken trouwdatum.

Aanvragen trouwambtenaar voor 1 dag

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een trouwambtenaar voor 1 dag, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven. Dit doet u nadat u online de melding huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gedaan. U krijgt dan van ons een aanvraagformulier toegestuurd. Dit aanvraagformulier met bijbehorende documenten moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente retour zijn ontvangen.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen beide partners
 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar voor 1 dag
 • origineel uittreksel VOG (verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 3 maanden) van de trouwambtenaar voor 1 dag.
 • origineel en recent uittreksel BRP van de trouwambtenaar voor 1 dag (als de trouwambtenaar niet in de gemeente Bergen op Zoom woonachtig is)

Het is belangrijk dat u deze Verklaring Omtrent Gedrag, tijdig aanvraagt. Deze moet namelijk bij het verzoek “trouwambtenaar voor 1 dag” meegestuurd worden. Neem voor dit formulier telefonisch contact met de gemeente op. 

Het lenen van een toga is niet mogelijk.

De trouwambtenaar krijgt vooraf instructie over de wettelijke voorschriften van de huwelijksvoltrekking. Bij het huwelijk is ook een vaste trouwambtenaar uit Bergen op Zoom aanwezig. Deze trouwambtenaar zorgt ervoor dat het sluiten van het huwelijk op de juiste manier gebeurt. De trouwambtenaar is hiervoor maximaal 45 minuten beschikbaar.

Beëdiging trouwambtenaar voor 1 dag

Als alle benodigde documenten in orde zijn en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wijst de gemeente hem of haar aan tot trouwambtenaar voor 1 dag. Om een huwelijk te mogen voltrekken moet de trouwambtenaar voor 1 dag ook door de rechtbank worden beëdigd. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant zal hiervoor telefonisch aan afspraak maken met de trouwambtenaar. 
Let op: De trouwambtenaar voor 1 dag wordt alleen aangewezen en beëdigd voor uw huwelijk op de afgesproken trouwdatum. Bij een gratis huwelijk op dinsdagochtend of een budgethuwelijk op dinsdag om 09.30 uur, kunt u geen trouwambtenaar voor 1 dag laten aanwijzen. Nadat de trouwambtenaar voor 1 dag aangewezen en beëdigd is, krijgt hij/zij een schriftelijke bevestiging van de rechtbank.

Extra kosten

Overzicht extra kosten

Omschrijving Prijs
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk € 67,50
Eenvoudig trouwboekje of partnerschapsboekje  € 24,50
Luxe trouwboekje of partnerschapsboekje  € 39,50
Inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap (per getuige) € 32
Het benoemen van een bekende als trouwambtenaar (die niet al trouwambtenaar is in een andere gemeente) € 135

Deze bedragen zijn inclusief de diensten van de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Bergen op Zoom. Deze kosten worden verrekend met de kosten van de huwelijksvoltrekking. Behalve bij een kosteloos huwelijk. Of als de plechtigheid niet doorgaat.

Meest gestelde vragen, ook in verband met corona

Vraag  Antwoord 

Ons huwelijk is gepland in de loop van dit jaar. Kan ons huwelijk doorgaan of kunnen we het beter verzetten?

Of u uw huwelijk beter kunt verzetten is aan u. Wij kunnen dit niet voor u bepalen. Vooralsnog zijn er beperkingen en voorwaarden van kracht voor huwelijken. De beperkingen en voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid

We willen onze huwelijksdatum verzetten. Hoe doen we dit?

Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Publieksdiensten via ons algemene telefoonnummer (14 0164).

We willen ons huwelijk annuleren. Hoe gaat dat en zijn er kosten aan verbonden?

U kunt ons via e-mail of brief een annulering toesturen. De reeds gemaakte administratiekosten worden bij u in rekening gebracht.

Kunnen we onze huwelijksdatum gratis verzetten?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat het dezelfde dag van de week en dezelfde locatie betreft.

Kunnen we alvast een datum reserveren voor een datum verder dan 1 jaar vanaf nu?

In dit geval kunt u telefonisch contact met ons opnemen en de door u gewenste datum aan ons doorgeven. U dient nog wel vanaf 1 jaar van tevoren uw huwelijksaangifte (online) in te dienen.

Krijgen we een deel van de betaalde kosten terug als we ons huwelijk verplaatsen naar een dag of locatie waarvoor een lager legestarief geldt?

Ja. Het verschil zullen wij aan u terugbetalen. Wij nemen hierover contact met u op.

Moeten we bijbetalen als we ons huwelijk verplaatsen naar een dag of locatie waarvoor een hoger legestarief geldt?

Ja. Als u kiest voor verplaatsen van uw huwelijk naar een duurdere dag of locatie, dan zijn daar de bijbehorende kosten aan verbonden.

Wat als de leges voor 2021 hoger of lager worden vastgesteld?

Als u dit jaar betaalt, dan gelden de kosten zoals vastgesteld voor 2020. Mochten de legeskosten in 2021 veranderen, dan wijzigt daarin niets voor u. U hoeft dus niets bij te betalen als de leges voor 2021 hoger zijn, maar u krijgt ook geen geld terug als deze voor 2021 eventueel lager worden vastgesteld.

Wanneer ontvang ik parkeerontheffingen?

In de maand voorafgaand aan het huwelijk ontvangt u 5 parkeerontheffingen om te kunnen parkeren voor het Stadhuis op de Grote Markt.

Wij willen een bekende die geen trouwambtenaar is ons huwelijk laten voltrekken. Kan dat?

Nee, dat is niet mogelijk, tenzij deze persoon al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is.

Hoe werkt het als de gekozen trouwambtenaar bij verzetten niet meer beschikbaar is?

U kunt in dat geval zelf contact opnemen met een (of eventueel meerdere) van de trouwambtenaren om uw keuze te bepalen.

Wat als onze nieuwe huwelijksdatum meer dan een jaar na onze melding voorgenomen huwelijk zal liggen. Is onze melding dan nog wel geldig?

Nee, uw oorspronkelijke melding is dan niet meer geldig. Wij houden dit voor u in de gaten en sturen u daar t.z.t. de juiste documenten voor toe. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Door onze wijziging kloppen de datum op de aanwijzing van de externe locatie en/of de datum op de aanwijzing van de externe trouwambtenaar nu niet meer. Hoe kunnen we dit laten aanpassen?

Wij zorgen ervoor dat u t.z.t. nieuwe aanwijzingen met de juiste gegevens van ons ontvangt.

 

 

 

Heeft deze informatie u geholpen?