Bent u in de gemeente Bergen op Zoom geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

Bel ons voor een afspraak: 14 0164

Wat u moet weten

  • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen.
  • U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.
  • Voor het wijzigen van uw geboorteakte is het niet nodig dat u eerst een operatie of hormoonbehandeling ondergaat. Ook hoeft u zich niet te laten steriliseren.
  • U kunt de aan­vraag al­leen in de gemeente Bergen op Zoom doen als u in gemeente ge­bo­ren bent. Als u in een andere Nederlandse gemeente geboren bent, moet u de wijziging daar aanvragen.
  • Als u in het buitenland geboren bent, moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag(externe link). U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mini­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen.

Voornaam/voornamen wijzigen

Tijdens de aanvraag kunt u zelf aangeven welke voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. De gemeente zet deze op uw geboorteakte.

Na de wijziging van uw geboorteakte

  • kunt u nieuwe reisdocumenten en een nieuw rijbewijs aanvragen.
  • staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid.
  • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen. U kunt met de gemeente een termijn afspreken voor het versturen van dit bericht.

Meenemen

Kosten

Geen. Houd wel rekening met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

Heeft deze informatie u geholpen?