Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen.

Bel ons voor een afspraak: 140164

Om het kind te erkennen moet u naar het stadskantoor komen. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken. Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind.
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Let op! Bij erkenning in 2023 krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Als de erkenning ongeboren vrucht heeft plaatsgevonden in 2022 dan krijgt u NIET automatisch het ouderlijk gezag en vraagt u dit zelf aan bij de rechter.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel 'erkenning van de ongeboren vrucht'.
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Bij aangifte geboorte

 • Als u geboorteaangifte komt doen, kunt u het kind erkennen.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden als u bij de geboorteaangifte een verklaring overlegt van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorteaangifte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet alleen het kind toestemming geven.

Meenemen

 • Van u beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk (bij keuze voor achternaam vader of duomoeder) of schriftelijk met handtekening.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn'.

Kosten

Geen

Heeft deze informatie u geholpen?