Bergen op Zoom bouwt

Bergen op Zoom ontwikkelt voor 2040 7000 woningen

De gemeente Bergen op Zoom heeft veel ambities. Eén daarvan is de woningbouwversnelling: het bouwen van 7.000 nieuwe woningen tot 2040. Om te bepalen waar deze woningen kunnen worden gebouwd, kijken we naar de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn 4 sleutelgebieden benoemd. Ook onderzoeken we andere locaties. Hiervoor doen we een locatiestudie.

overlay

De pilotprojecten

We starten met 4 pilotprojecten. Deze projecten zijn de eerste stap binnen het plan voor de woningbouwversnelling. Voor deze locaties onderzoeken we nu eerst welke mogelijkheden er zijn om extra woningen te bouwen.

Foto Scheldevesting

Heeft deze informatie u geholpen?