Logo Bergen op Zoom

Bergen op Zoom bouwt

Bergen op Zoom ontwikkelt voor 2040 7000 woningen

De gemeente Bergen op Zoom heeft veel ambities. Eén daarvan is de woningbouwversnelling: het bouwen van 7.000 nieuwe woningen tot 2040. Om te bepalen waar deze woningen kunnen worden gebouwd, kijken we naar de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn 4 sleutelgebieden benoemd. Ook onderzoeken we andere locaties. Hiervoor doen we een locatiestudie.

overlay

De pilotprojecten

We starten met 4 pilotprojecten. Deze projecten zijn de eerste stap binnen het plan voor de woningbouwversnelling. Voor deze locaties onderzoeken we nu eerst welke mogelijkheden er zijn om extra woningen te bouwen.

Foto Scheldevesting

Raadsinformatiebrief woningbouwversnelling

De Taskforce Woningbouwversnelling heeft in februari 2024 namens het college een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd. Het doel is om de raad te informeren over de woningbouwversnelling. De brief geeft een overzicht van een deel van de werkzaamheden van de Taskforce woningbouwversnelling.

In het coalitieakkoord Samen Bergen Verzetten staan veel ambities voor de gemeente Bergen op Zoom. Een grote ambitie is het bouwen van 7.000 nieuwe woningen voor het jaar 2040. Dit heet ook wel de woningbouwversnelling. Met raadsinformatiebrieven houdt de Taskforce woningbouwversnelling de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

In juli 2023 is er een eerste raadsinformatiebrief verstuurd. Op 28 september 2023 vond er een beeldvormende bijeenkomst plaats. In februari 2024 is er een nieuwe brief naar de raad gestuurd. De brief geeft een overzicht van een deel van de werkzaamheden van de Taskforce woningbouwversnelling.

In de brief staat een update over de volgende onderwerpen:

  • Taskforce woningbouwversnelling
  • Bergen op Zoom BeLeefstad
  • Locatiestudie voor woon- en werklocaties en duurzaamheid
  • Op weg naar duurzame groei en innovatie in de bouwsector
  • de vier pilotprojecten

De brief is hier te lezen.

Heeft deze informatie u geholpen?