Redelijk vaak ontvangt de gemeente meldingen over vervuilde op- en afritten bij de snelweg. En terecht, want wanneer je er langs rijdt bij het binnenrijden of verlaten van onze gemeente, is het niet bepaald een uitnodigend beeld, bermen die bezaaid liggen met zwerfafval.
Deze op- en afritten zijn echter eigendom van Rijkswaterstaat (RWS) en worden door RWS beheerd en schoongemaakt. Je mag daar niet zomaar komen om zwerfafval te ruimen, ook de gemeente niet.

Melden van zwerfafval bij op- en afritten kan op 2 manieren:

  1. Telefonisch via 08 00 80 02 naar de gratis Landelijke Informatielijn van RWS. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 20.00  uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 18.30 uur.
  2. Digitaal melden kan ook via de website van Rijkswaterstaat(externe link). Er kan een contactformulier worden ingevuld, met de mogelijkheid om een foto als bijlage toe te voegen.

Melden helpt

Hoe meer er wordt gemeld, hoe meer bewust RWS wordt van de vervuiling en de te nemen maatregelen om dit te voorkomen of op te ruimen.