Zwerfafval

De gemeente Bergen op Zoom zet zich dagelijks in om de omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit doet de gemeente door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze op tijd te legen, maar ook door bijvoorbeeld scholen te betrekken bij educatie over afval en inwoners te faciliteren wanneer er een verzoek komt om inzamelmiddelen. 

Ik wil ook zwerfvuil opruimen. Hoe kan de gemeente mij daarbij helpen?

De gemeente waardeert het zeer dat inwoners zelf ook willen bijdragen aan een schone leefomgeving en stelt ook middelen hiervoor beschikbaar. Als u aangemeld bent, kunt u van de gemeente de volgende materialen (in bruikleen) krijgen:

  • Afvalgrijper (in bruikleen, deze ontvangt de gemeente graag terug na afloop van uw inzamelactiviteiten);
  • Handschoenen;
  • Fluorescerend hesje (in bruikleen, deze ontvangt de gemeente graag terug na afloop van uw inzamelactiviteiten);
  • Speciale afvalzakken.

U mag overal in de gemeente, op straat, het bos, bij speeltuintjes, parken, bij sportverenigingen zwerfafval opruimen. Gebruik bij voorkeur een fluorescerend hesje om zichtbaar te zijn voor medeweggebruikers. Let op! Er ligt vaak veel zwerfafval bij de op- en afritten van de snelweg. Het is heel verleidelijk om dit afval op te gaan ruimen, maar zowel u als de gemeente mogen hier niet komen. Deze op- en afritten zijn van Rijkswaterstaat en zijn gevaarlijk omdat hier vaak hard wordt gereden. 

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Stuur uw verzoek via het e-mailadres gemeentewerf@bergenopzoom.nl. Geef dan de volgende gegevens door:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres 
  • De locatie waar u zwerfafval wilt opruimen

Wat moet ik doen met volle vuilniszakken?

Na aanmelding krijgt u contactgegevens van de gemeente. Als u na afloop van de opruimwerkzaamheden contact opneemt, zorgt de gemeente ervoor dat de zakken worden opgehaald en worden er eventueel nieuwe zakken gebracht. 

Vragen

Wanneer u nog aanvullende vragen heeft kunt u deze doorgeven via e-mailadres gemeentewerf@bergenopzoom.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft deze informatie u geholpen?