A.M. (Letty) Demmers
E-mail: L.Demmers@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: D66
2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Cultuur en erfgoed
 • Cultuurverandering
 • Handhaving Omgevingswet
 • Sport
 • Vastgoed
 • Volksgezondheid
 • Participatie
 • Projectwethouder Woningbouw Westersingel

Bestuurlijke posities

 • Belastingsamenwerking West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Federatie Grote Monumentengemeenten, lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten
 • M7 cultuur overleg met PNB gedeputeerde vrijetijdseconomie, cultuur, erfgoed en sport
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Ontwikkelplan West-Brabant West (WBW), lid stuurgroep
 • Regio West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Regionale Investeringsagenda WBW (RIA WBW), lid stuurgroep
 • Sportbedrijf Bergen op Zoom BV (voormalig Zwembad De Schelp en De Melanen BV), klant
 • Stichting Liniebreed Ondernemen, vertegenwoordiger deelname
 • Summit Economisch Vestigings Klimaat (Summit EVK) (voorbereiding op BO MIRT en BO Leefomgeving), lid bestuurlijk overleg
 • Verstedelijkingsstrategie Brabant, lid stuurgroep
 • West-Brabants Archief, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Wet op behoud van creativiteit, “wet-houder”

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • A.M. Demmers (organisatieadviesbureau), eigenaar
 • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ’s-Hertogenbosch, rijksbestuur en lid Algemeen Bestuur
 • MarkieZaatSkamer Bergen op Zoom, lid/voorzitter
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, lid en peer Weerbaar Bestuur
 • Stichting Scalda, voorzitter Raad van Toezicht
 • Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen, voorzitter