Wethouder Letty Demmers

A.M. (Letty) Demmers
E-mail: L.Demmers@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: D66
2e locoburgemeester

Portefeuille

  • Cultuur en erfgoed
  • Handhaving Omgevingswet
  • Sport
  • Vastgoed
  • Volksgezondheid
  • Participatie
  • Projectwethouder Woningbouw Westersingel

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt. 

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Belastingsamenwerking West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Federatie Grote Monumentengemeenten, lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Onbezoldigd

Geen

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant, lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Samenwerking West-Brabantse gemeenten, GGD West-Brabant, zorgverzekeraar CZ en CZ Zorgkantoor, lid (namens de Brabantse Wal) van de delegatie van wethouders aan het bestuurlijk overleg

Onbezoldigd

Geen

Sportbedrijf Bergen op Zoom BV (voormalig Zwembad De Schelp en De Melanen BV), klant

Onbezoldigd

Geen

Stichting Liniebreed Ondernemen, vertegenwoordiger deelname

Onbezoldigd

Geen

Vereniging Nederlandse Vestingsteden, lid

Onbezoldigd

Geen

Vereniging Sport en Gemeenten, vertegenwoordiger naar de algemene ledenvergadering

Onbezoldigd

Geen

West-Brabants Archief, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar

A.M. Demmers (organisatieadviesbureau), eigenaar

Geen bedrijfsmatige activiteiten gedurende bestuursperiode, hierdoor geen bezoldiging

Geen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ’s-Hertogenbosch, rijksbestuur en lid Algemeen Bestuur

Bezoldigd

€450-€900

Geen

MarkiezaatSkamer Bergen op Zoom, lid

Onbezoldigd

Geen

Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen, voorzitter

Onbezoldigd

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

Geen