J.A.A. (Joost) Pals
E-mail: J.Pals@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: Lokaal Realisme
3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën en grondzaken
 • Personeel en organisatie 
 • Bedrijfsvoering & Dienstverlening
 • Ruimtelijke ordening / omgevingswet

Bestuurlijke posities

 • Belastingsamenwerking West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, aandeelhouder
 • NV Aangenaam in liquidatie, aandeelhouder
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, aandeelhouder
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), aandeelhouder
 • Sportbedrijf Bergen op Zoom BV (voormalig Zwembad De Schelp en De Melanen BV), aandeelhouder
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lid Commissie Informatiesamenleving
 • West-Brabants Archief, lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Koedie ICT, directeur/eigenaar 
 • Vereniging Lokaal Realisme, voorzitter