J.A.A. (Joost) Pals
E-mail: J.Pals@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: Lokaal Realisme
3e locoburgemeester

Portefeuille

  • Financiën en grondzaken
  • Personeel en organisatie 
  • Bedrijfsvoering & Dienstverlening
  • Digitalisering en ICT
  • Ruimtelijke ordening
  • Pijlervisie Omgevingswet
  • Pijlervisie Dienstverlening
  • Projectwethouder Woningbouw Waterfront

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt. 

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Belastingsamenwerking West-Brabant, lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

NV Aangenaam in liquidatie, aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte

Onbezoldigd

Geen

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Sportbedrijf Bergen op Zoom BV (voormalig Zwembad De Schelp en De Melanen BV), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lid Commissie Informatiesamenleving

Onbezoldigd

Geen

West-Brabants Archief, lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks bestuur

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Koedie ICT, directeur/eigenaar Geen bedrijfsmatige activiteiten gedurende bestuursperiode, hierdoor geen bezoldiging 

Geen

Vereniging Lokaal Realisme, voorzitter

Onbezoldigd

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

Geen