Wethouder Joey van Aken

J.G.P. (Joey) van Aken (MSc)
E-mail: J.vanAken@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: PvdA/GroenLinks
5e locoburgemeester

Portefeuille

  • Wonen en volkshuisvesting
  • Coördinatie woningbouwversnelling
  • Welzijn
  • Zorg
  • Jeugd en jeugdzorg
  • Pijlervisie Sociaal en Veilig

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt.

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Bestuurstafel Sociaal Domein, thema Wmo

Onbezoldigd

Geen

Jeugdregio West-Brabant West (onderdeel overleg bestuurstafel Sociaal Domein), lid

Onbezoldigd

Geen

Overleg Beschermd Wonen en Regionaal Kompas (maatschappelijke opvang), voorzitter

Onbezoldigd

Geen

Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte

Onbezoldigd

Geen

Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS), plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Wonen West-Brabant, lid stuurgroep, voorzitter kopgroep 'Regionale Woondeals'

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

  • Samen in de Regio, ambassadeur
  • Wethoudersvereniging, ambassadeur