J.G.P. (Joey) van Aken (MSc)
E-mail: J.vanAken@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: PvdA/GroenLinks
5e locoburgemeester

Portefeuille

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Co√∂rdinatie woningbouwversnelling
 • Welzijn
 • Zorg
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Pijlervisie Sociaal en Veilig

Bestuurlijke posities

 • Bestuurstafel Sociaal Domein, thema Wmo
 • Brabantse Wal, trekker Thema Sociaal Domein & Onderwijs, trekker Thema Excellent Wonen
 • GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, lid Plenair overleg gemeenten
 • Jeugdregio West-Brabant West (onderdeel overleg bestuurstafel Sociaal Domein), lid
 • Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • Overleg Beschermd Wonen en Regionaal Kompas (maatschappelijke opvang), voorzitter
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte
 • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, lid Algemeen Bestuur
 • Samen in de Regio, Ambassadeur
 • Samenwerking West-Brabantse gemeenten, GGD West-Brabant, zorgverzekeraar CZ en CZ Zorgkantoor, lid (namens de Brabantse Wal) van de delegatie van wethouders aan het bestuurlijk overleg.
 • Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS), plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Wonen West-Brabant, lid stuurgroep, voorzitter kopgroep 'Regionale Woondeals'
 • Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, bestuurslid Raad van Bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)
 • Stichting KWF Kankerbestrijding, collectant