ir. H.P. (Hans Peter) Verroen
E-mail: H.P.Verroen@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: CDA/V-BoZ! (Groep Dam/Siebelink)
4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Afval en riolering
 • Duurzaamheid, energie en klimaat 
 • Mobiliteit en parkeren
 • Onderwijs (+IHP), peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Openbare Ruimte
 • Water en natuur

Bestuurlijke posities

 • Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant, ambassadeur
 • Bijenlandschap West-Brabant, bestuurlijk vertegenwoordiger
 • Brabant Water N.V., aandeelhouder
 • CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap BV) (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Enexis Holding NV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, lid Adviesgroep Zuidwestelijke Delta
 • Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (GBE Aqua), aandeelhouder
 • Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal (GGA BW), lid Bestuurlijke Stuurgroep
 • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, klant
 • Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht), lid Algemeen Bestuur
 • ZEH Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (voorheen PZEM), aandeelhouder
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Mobiliteit, lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 • Regionale Educatieve Agenda (Brabantse Wal & Tholen), lid
 • Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant, lid stuurgroep
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), klant in Klantenraad
 • Water- en Klimaatkring West, gemeentelijke vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Duo

 Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.