Wethouder Hans Peter Verroen

ir. H.P. (Hans Peter) Verroen
E-mail: H.P.Verroen@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: CDA/V-BoZ! (Groep Dam/Siebelink)
4e locoburgemeester

Portefeuille

  • Afval en riolering
  • Duurzaamheid, energie en klimaat 
  • Mobiliteit en parkeren
  • Onderwijs, onderwijshuisvesting, peuterspeelzalen en kinderopvang
  • Openbare Ruimte
  • Water en natuur
  • Projectwethouder Woningbouw Vrederust

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt. 

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Bijenlandschap West-Brabant, bestuurlijk vertegenwoordiger

Onbezoldigd

Geen

Brabant Water N.V., aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap BV) (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Enexis Holding NV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, lid Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

Onbezoldigd

Geen

Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (GBE Aqua), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal (GGA BW), lid Bestuurlijke Stuurgroep

Onbezoldigd

Geen

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, klant

Onbezoldigd

Geen

Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht), lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

ZEH Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (voorheen PZEM), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder

Onbezoldigd

Geen

Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Mobiliteit, lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Onbezoldigd

Geen

Regionale Educatieve Agenda (Brabantse Wal & Tholen), lid

Onbezoldigd

Geen

Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant, lid stuurgroep

Onbezoldigd

Geen

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), klant in Klantenraad

Onbezoldigd

Geen

Water- en Klimaatkring West, gemeentelijke vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Duo

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

  • Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant, ambassadeur