D.P.E. (Dominique) Hopmans (MSc)
E-mail: D.Hopmans@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: VVD
1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Binnenstad
 • Economie en werkgelegenheid
 • Evenementen
 • Toerisme
 • Werk en inkomen + Minimabeleid
 • Pijlervisie Economie
 • Haven
 • Citymarketing
 • Projectwethouder Woningbouw Plein 13

Bestuurlijke posities

 • Bestuurstafel Sociaal Domein, thema Participatiewet
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg, trekker Thema Werken aan de economische pijlers, trekker Thema Toerisme & Recreatie
 • Economic Board West-Brabant, lid
 • Green Chemistry Campus (GCC) BV, aandeelhouder in AVA
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, lid Georganiseerd Orgaan (GO) / dagelijks bestuur
 • M7, lid Bestuurlijk overleg Coronaherstelpakket met B5, M7 en PNB
 • Multimodaal co√∂rdinatie en adviescentrum Brabant (MCA Brabant), lid bestuur
 • NV Aangenaam in liquidatie,¬†President-Commissaris in de RvC
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Algemeen Bestuur, lid Commissie van Advies Arbeidsmarkt, lid Commissie van Advies Economische Zaken, voorzitter Bestuurlijke Kopgroep Circulaire Economie
 • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • REWIN N.V., aandeelhouder in AVA
 • Samen in de Regio, Ambassadeur
 • Waterpoort, lid Bestuurlijke Initiatiefgroep
 • Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS), lid Algemeen Bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)