Wethouder Dominique Hopmans

D.P.E. (Dominique) Hopmans (MSc)
E-mail: D.Hopmans@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Politieke partij: VVD
1e locoburgemeester

Portefeuille

  • Binnenstad
  • Economie en werkgelegenheid
  • Evenementen
  • Toerisme
  • Werk en inkomen + Minimabeleid
  • Pijlervisie Economie
  • Haven
  • Citymarketing
  • Projectwethouder Woningbouw Plein 13

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt.  

Positie

Bezoldigd / Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkostenvergoeding (per jaar)

Bestuurstafel Sociaal Domein, thema Participatiewet

Onbezoldigd

Geen

Brabantse Wal, lid 3*3 overleg

Onbezoldigd

Geen

Economic Board West-Brabant, lid

Onbezoldigd

Geen

Green Chemistry Campus (GCC) BV, aandeelhouder in AVA

Onbezoldigd

Geen

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, lid Georganiseerd Orgaan (GO) / dagelijks bestuur

Onbezoldigd

Geen

NV Aangenaam in liquidatie, President-Commissaris in de RvC

Onbezoldigd

Geen

Regio West-Brabant (RWB), lid Algemeen Bestuur, lid Commissie van Advies Arbeidsmarkt, lid Commissie van Advies Economische Zaken

Onbezoldigd

Geen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

REWIN N.V., aandeelhouder in AVA

Onbezoldigd

Geen

Stichting Multimodaal coördinatie en adviescentrum Brabant (MCA Brabant), lid bestuur

Onbezoldigd

Geen

Waterpoort, lid Bestuurlijke Initiatiefgroep

Onbezoldigd

Geen

Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS), lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

  • Samen in de Regio, ambassadeur