Saverpas

Ieder huisadres beschikt over twee Saverpassen. De passen horen bij uw adres. U kunt de passen niet uitlenen aan anderen.

Met de Saverpas

  • Krijgt u toegang tot de milieustraat van de gemeente en tot milieuparken met ondergrondse kleding- en plasticcontainers.
  • Kunt u uw afval in de ondergrondse container weggooien, als uw adres daarop aangesloten is.

Twee Saverpassen

Huishoudens bestaan vaak uit meer dan één persoon, dus het is handig om meerdere passen te hebben. Je kunt nu ook bijvoorbeeld een pas in de auto leggen en een in uw portemonnee meenemen. Ook zijn er steeds meer zaken waarbij u uw Saverpas nodig heeft. Bijvoorbeeld bij de milieustraat en bij de ondergrondse containers. Met het nummer op uw Saverpas (én uw postcode en huisnummer) kunt u via de pagina van Saver over de Saverpas zien hoe vaak uw container aan huis geleegd is of het aantal aanbiedingen bij een ondergrondse restafvalcontainer.

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen moet u de Saverpas in de woning achterlaten.

Heeft de vorige bewoner geen Saverpas achtergelaten? Stuur dan een e-mail naar servicelijn@saver.nl. Stuur in deze mail uw verhuisbericht als bijlage mee. Als u uw aanvraag binnen 3 maanden na verhuisdatum naar Saver stuurt, zijn er verder geen kosten aan verbonden. Na deze 3 maanden worden er €15 administratiekosten in rekening gebracht. De twee nieuwe Saverpassen zullen per post worden toegezonden. Dit duurt enkele dagen.

Bewoners van een nieuwbouwwoning krijgen de Saverpassen automatisch toegezonden, wanneer zij containers voor de woning aanvragen.

Saverpas kwijt of gestolen

  • Als uw Saverpas kwijt of gestolen is, of als deze is meegenomen door de vorige bewoner, meld dit dan zo snel mogelijk bij Saver. Dit kan telefonisch via (0165) 597 777. Uw Saverpas kan dan geblokkeerd worden tegen oneigenlijk gebruik.
  • Na blokkering van uw Saverpas vraagt u een nieuwe pas aan via mijn.saver.nl. Dit kost € 15. De Saverpas is na ongeveer twee weken klaar.

Saverpas kapot

Is uw Saverpas kapot (gescheurd of gebroken) en werkt deze daardoor niet meer? Via mijn.saver.nl kunt u een nieuwe pas aanvragen. Dit kost € 15. De Saverpas is na ongeveer twee weken klaar. Als uw pas niet werkt, maar ook niet zichtbaar beschadigd is, zijn er geen kosten verbonden aan de vervanging. Neemt u in dit laatste geval contact op met de Servicelijn van Saver, telefoonnummer: (0165) 597 777.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina van Saver over de Saverpas. Ook kunt u hier het saldo van uw Saverpas inzien.

Heeft deze informatie u geholpen?