2024 staat voor de deur, het is een goede gewoonte om goede voornemens af te spreken. Zo ook voor de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en de Buitendienst. Wij willen in 2024 zo veel mogelijk lelijke plantvakken opknappen.

Dit doen we met plantvakken die met gewoon onderhoud lastig te verzorgen zijn. Er komt bijvoorbeeld onkruid op de kale plekken in versleten beplanting. Ook vormen wij plantsoenen om die niet veilig te onderhouden zijn langs bijvoorbeeld drukke wegen.

Matthijssenplantsoen

Vervangen bestaande versleten vaste planten naar het nieuwe vaste plantenconcepten voor meer bloei.

Churchilllaan

Gazons maken plaats voor vaste plantenconcepten die door de bewoners onderhouden gaan worden

Kerkplein Lepelstraat

Verwijderen overbodige verharding, toevoegen van gazons en vaste planten

’t Kompas

Verwijderen overbodige verharding voor vaste planten.

Bedrijventerrein de Poort

Omvormen beplantingen omvormen naar gazon, na de rioleringswerkzaamheden zal er een nieuwe boomstructuur worden opgeworpen

Burgerhout

Omvormen beplanting naar gazon in verband met veiligheid.

Kruising Burgerhout / Halsterseweg / Pomonalaan

Omvormen hagen naar gazon, ook naast parkeerstroken zodat je beter kunt instappen in je auto. Slecht overzicht op het kruispunt, achterblijvende grasgroei op grasdoorgroeistenen.

Groenewoudseweg pleintje/’rotonde’

Hagen worden vervangen door gras. Zo kan men makkelijker instappen in de auto.

De werkzaamheden starten vanaf de 2e week in januari. Dit is nog maar het begin van de grote operatie die we gaan uitvoeren in Bergen op Zoom Noord. Houdt onze social media en deze website in de gaten voor meer informatie.

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen via het meteen melden formulier.