In de gemeente is veel beplanting aan vervanging toe. In 2024 gaan we groot onderhoud plegen. De wijken die wij als eerste aan gaan pakken zijn de Rode Schouw in Halsteren, Noordgeest, Meilust en Tuinwijk in Bergen op Zoom.

Hieronder vindt u het overzicht van de werkzaamheden per wijk/gebied.

Heeft u vragen? Maak dan een melding via www.bergenopzoom.nl/meteen-melden. Vul dan bij het onderwerp “Groot Onderhoud” in.

Aanpak Rode Schouw, Halsteren

LocatieWerkzaamheden

Buurtweg/Welbuiten

Toevoegen 3 Italiaanse populieren en 2 treurwilgen.

Buurtweg/Baljuwstraat

Verwijderen bomen, beplantingen en stoepen, doortrekken platanenrij.

Buurtweg

Beplantingen/bosplantsoen omvormen naar gras en hoofdgroenstructuur met platanen.

Buurtweg/Boomgaard/Leemput

Verwijderen vaste planten naar gras en bosplantsoen.

Wouwseweg/Leemput

Verwijderen buitenste stoep i.v.m. aanwezigheid tweede stoep.

Wouwseweg nieuwbouw

Onder plataan gras i.p.v. stephenandra.

Hazenbos

Beplantingen vervangen, berk weg, onnodige bestrating weg, zichtlijnen maken.

Schuttersveld

Slagboom toevoegen.

Groene Hart

Aanbrengen voetpaden in schelpen, aanpassen speeltuin, aanpassen basketbalveld, hagen planten.

Pottenbakker

Voorste strook vaste planten omvormen naar gazon.

Kannebuis voetbalveld

Grondig snoeien om en om beplanting. Opknappen grasveld, verwijderen stoep en gras maken.

Sintekrijnsputje ingang vanuit Kannebuis

Beplantingen omvormen naar gras.

Sintekrijnsputje 27

Plantsoen berberis en prunus andere invulling sierplantsoen.

Biezenbaan

Toevoegen 3e categorie bomen i.p.v. verdwenen struiken.

Kruisboog

Verwijderen gekandelaberde bomen. 3 bomen 1e categorie, bosplantsoen en voorzijde gras.

Speeltuin Kruisboog/Blazoen

Toevoegen bomen, plantvak parkeervak opnieuw inplanten.

Het Gilde

Parkeerterrein, verwijderen onnodige verharding en palen, leilindes in gras zetten.

Gripkeshof

Nieuwe beplanting omvormen naar gras, bomen op grasveld planten.

Klaverblad

Nieuw masterplan maken omvormen gekandelaberde bomen, naar 3e categorie.

Leemput

Verwijderen onnodige verharding.

Heeft u vragen? Maak dan een melding via www.bergenopzoom.nl/meteen-melden. Vul dan bij het onderwerp “Groot Onderhoud” in.

Aanpak Noordgeest en Tuinwijk

LocatieWerkzaamheden

Kruising Burgerhout/ Halsterseweg/Pomonalaan

Omvormen hagen naar gazon, ook naast parkeerstroken i.v.m. beletten goed instappen auto.

Groenewoudseweg pleintje/’rotonde’

Omvormen plantsoen naar brink, gras, bloembollen en bomen.

Groenplaats

Optimaliseren en inboeten beplanting, verwijderen aantal plantvakken ter hoogte van Kwartierslaan. Omvormen asfaltpaden naar schelpenpaden.

Broersblok

Verwijderen bestrating en vervangen door gazon onder bomen.

Akkerhoef

Verwijderen hekwerk naast parkeerplaats.

Speelplaats Bovengroenewoudseweg/ Welle

Omvormen naar brink & bosplantsoen, bomen van de 3e categorie toevoegen, 3 bomen parkeerplaats omvormen naar beplanting incl. verwijderen bestrating.

Dahliastraat t.h.v. Fresiapad

Verwijderen slechte hazelaars.

Tunnelpad

Verwijderen hekwerk t.b.v. onderhoud plantsoen.

Dahliastraat t.h.v. Tulpenveld

Verwijderen bomen en omvormen naar gras.

HyacintenveldDeze straat is aangemerkt als project: de bewoners ontvangen hier een brief over.

Ranonkelpad

Verwijderen meidoornhaag.

Speelplaats Lobeliapad

Toevoegen van bomen en struiken, meer parkachtig maken.

Sporthal Tuinwijk

Plantsoen voor sportpark vergroten door verwijderen stenen, gras en nieuwe boomstructuur aan te passen.

Verwijderen haag t.b.v. nieuwe graffiti galerij Tuinwijk

Florastraat t.h.v. Narcissenveld

Verwijderen tegels voor gras onder bomenrij.

Leilindes Narcissenveld

Pleintje optimaliseren, verplanten van 2 leilindes naar verharde gedeelte, verder tegels eruit, gras erin.

Florastraat/Burg. Wittelaan

Omvormen entree naar nieuwe bomen die verder van de stoepen staan en narcissenbeplanting. 

Primulaveld

Omvormen deel van plantvakken naar gazon. Verwijderen verharding onder bomen.

Heeft u vragen? Maak dan een melding via www.bergenopzoom.nl/meteen-melden. Vul dan bij het onderwerp “Groot Onderhoud” in.

Aanpak Meilust

LocatieWerkzaamheden

Groenlandstraat

Opschonen plantvakken, inboeten aantal boomspiegels, een jaar braak liggen.

IJslandpad

Terugsnoeien bosplantsoen en aanpak grasveld.

Finlandpad

Onnodige stoep verwijderen en plaatsmaken voor gras.

Finlandpad/Turfland

Verwijderen stoep en plaatsmaken voor gras.

Spanjestraat

Bomen weg, tegels eruit en plaatsmaken voor beplantingen.

Meilustweg

Beplanting moet gras worden. 

Europaplein

Bomen blessen en uitdunnen t.b.v. wegen. Verwijderen onnodige bestrating t.h.v.Duitslandstraat

Melanendreef/Letland

Beplantingen omvormen naar grasveld en 3e/2e categorie bomen. 

Melanendreef/Noordgeest

Lonicera, gras en bomen maken parkachtig.  Meerstammige bomen en struiken.

Korenberg/Emmauskerk

Vak omvormen naar gras.

Zwitserlandstraat/ Tunnelpad

Beplanting omvormen naar gras voor zichtlijnen en verwijderen overbodige hekken. 

Schiethoek

Tegels eruit, gras erin.

Duke Ellingtonerf

Jeu de boulesbaan vrij zetten en omvormen beplanting gras, appelboom kappen.

Glenn Millerstraat

Natuurzone natuurlijker maken, verwijderen van cultuurbeplanting.

Melanendreef/blekerij

Beplanting wordt gras.

Melanendreef/Moerkens

Op grasveld 3 1e categorie bomen erbij.

Aspergedreef

Beplanting omvormen naar gras.

Fort Moermont

Paar bomen eruit/snoeien, onderlaag bodembedekkende klimop toevoegen/inboeten (van bosplantsoen naar bodembedekker).

Leemberg/Opperland/ Rietland/Neerland

Tegels eruit, beplantingen eruit, gras erin, doorkijken maken, ook nieuwe bomen.

Bijsterveld

Tegels eruit, gras erin.

Heeft u vragen? Maak dan een melding via www.bergenopzoom.nl/meteen-melden. Vul dan bij het onderwerp “Groot Onderhoud” in. 

Heeft deze informatie u geholpen?