mr. drs. ing. M. (Martin) van Vliet
E-mail: M.vanVliet@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Bestuurlijke posities

  • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
  • Regio West-Brabant, lid Kring van gemeentesecretarissen
  • Veiligheidsoverleg Markiezaten, lid
  • Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG),¬†ambtelijk secretaris Dagelijks Bestuur, lid Algemeen Bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • M. van Vliet Consulting B.V., eigenaar
  • Rekenkamer gemeente Oosterhout, voorzitter
  • Stichting Gorinchem Citymarketing, voorzitter Raad van Toezicht
  • Woonzorgcentrum Park Zuiderhout, lid Raad van Toezicht¬†