Vraag geheimhouding persoonsgegevens aan als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeeft. Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-m'n-Lijfhuis zit.

Wat u moet weten

 • U kunt alleen voor uzelf en voor uw inwonende minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen.
 • Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.
 • U kunt ook naar het stadskantoor komen. Bijvoorbeeld als u geen DigiD heeft. U moet dan een geldig identiteitsbewijs meenemen. Maak hiervoor een afspraak. Een afspraak maken is gratis.

We geven uw persoonsgegevens nooit door aan

 • particulieren
 • commerciële bedrijven

Bij geheimhouding geven we uw gegevens niet door aan

 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • ledenadministraties van kerken en kerkgenootschappen

We geven uw persoonsgegevens wel door aan

Als de volgende organisaties om uw persoonsgegevens vragen zijn we verplicht deze te geven.

 • overheidsinstellingen
 • politie, justitie, de Belastingdienst, waterschappen en de Sociale Verzekeringsbank
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Reclassering van het Leger des Heils
 • ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Maar we geven alleen gegevens door als zij geld beheren dat ze aan u moeten uitkeren.
 • notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waar u bij betrokken bent. We nemen dan eerst contact met u op over deze aanvraag.

Geheimhouding stopzetten

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Klik hiervoor bovenaan deze pagina op de knop “Direct regelen met DigiD”.

Heeft deze informatie u geholpen?