Als u deelneemt aan het Burgerpanel wordt u een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te denken over gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld via een enquête of een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Wat u moet weten

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij de aanmelding voor het panel wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd (waaronder geslacht, leeftijd en opleiding).De persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • na te gaan of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking van gemeente Bergen op Zoom;
  • gericht vragenlijsten te sturen naar bepaalde groepen panelleden (bijvoorbeeld aan huiseigenaren);
  • in beeld te brengen of bepaalde groepen (bijvoorbeeld ouderen en jongeren) verschillend over onderwerpen denken.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Voor het beheren van het panel maakt de gemeente Bergen op Zoom gebruik van de software van Enalyzer. De antwoorden die u geeft bij het invullen van vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming? Neemt u dan met hem/haar contact op via telefoonnummer 140164

Heeft deze informatie u geholpen?