Als u deelneemt aan het Burgerpanel wordt u een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te denken over gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld via een enquête of een uitnodiging voor een bijeenkomst.