Als u deelneemt aan het Burgerpanel wordt u een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te denken over gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld via een enquête of een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Wat u moet weten

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij de aanmelding voor het panel wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd (waaronder geslacht, leeftijd en opleiding).De persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • na te gaan of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking van gemeente Bergen op Zoom;
  • gericht vragenlijsten te sturen naar bepaalde groepen panelleden (bijvoorbeeld aan huiseigenaren);
  • in beeld te brengen of bepaalde groepen (bijvoorbeeld ouderen en jongeren) verschillend over onderwerpen denken.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Voor het beheren van het panel maakt de gemeente Bergen op Zoom gebruik van de software van Enalyzer. De antwoorden die u geeft bij het invullen van vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming? Neemt u dan met hem/haar contact op via telefoonnummer 140164

Enquête 19-04-2022: De zoektocht naar een duurzame warmteoplossing voor uw wijk

Doe mee met de volgende enquête:

De zoektocht naar een duurzame warmteoplossing voor uw wijk:  https://surveys.enalyzer.com?pid=gd8muf6q

Enquête Ontmoeten en Bewegen, 10 september 2021

In deze enquête is aan het Burgerpanel gevraagd naar wat hen uit zou nodigen om in de gemeente buiten actief te zijn. In totaal vulden 610 panelleden de vragenlijst (deels) in, een respons van 43 procent.

Er zijn veel suggesties gedaan waar wij wat mee kunnen. En veel mensen hebben zich opgegeven om mee te denken. Dit stellen we erg op prijs. Er kwamen veel suggesties binnen die te maken hadden met beter onderhoud, maar ook concrete voorstellen en tips. Ook kregen we tegenstrijdige reacties. Er waren mensen die bijvoorbeeld voorstander zijn van meer losloopgebieden voor honden, maar ook mensen die er juist minder willen.

Het is ook belangrijk om te zeggen dat heel wat mensen vinden dat er buiten genoeg te genieten is in onze gemeente!

Wat doen we met de uitkomsten?
Mensen gaven aan dat beweegroutes een manier kunnen zijn om bewegen aantrekkelijker te maken. We gaan daarom bestaande plaatsen opknappen en leuker maken. En, als het kan, ook met elkaar verbinden zodat er een beweegroute ontstaat. Ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking is belangrijk. We zijn dan ook erg blij met de tip om rolstoelpicknicktafels te plaatsen! Ook zijn we blij met de tips rondom verzorgingshuizen en andere instellingen.
Een mooi voorbeeld hiervan is Landgoed Vrederust in Halsteren. Men wil daar een beweegtuin aanleggen. Door die te verbinden met trimbaan Groote Melanen krijg je een aantrekkelijke route. Die ook nog eens mooi aansluit op horeca en een kunstroute.

Omdat de gemiddelde leeftijd van de invullers van deze enquête 59 jaar was, willen we voor een completer beeld ook aan jongeren vragen hoe zij er over denken.

Rapportage
De gegeven antwoorden zijn weergegeven in onderstaande rapportage.

Rapportage Bewegen en ontmoeten 10 september 2021

Heeft deze informatie u geholpen?