Burgemeester Margo Mulder

drs. M. (Margo) Mulder MSc
E-mail: M.Mulder@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

  • Bovenlokale samenwerking
  • Burgerzaken
  • Communicatie (coördinerend)
  • Kabinetszaken
  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving
  • Partnersteden
  • Stedelijke regio

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn uit hoofde van het ambt. 

Positie

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Hoogte bezoldiging (per jaar)

Onkosten-vergoeding (per jaar)

Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering

Onbezoldigd

Geen

Bestuurlijk Grensregio-overleg (BGO) Vlaanderen Nederland, lid

Onbezoldigd

Geen

Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Informatievoorziening (adviserend aan het Veiligheidsberaad), lid (namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Onbezoldigd

Geen

BNG Cultuurfonds, bestuurslidOnbezoldigd Geen
Brabantse Wal, lid 3*3 overleg

Onbezoldigd

Geen

Districtelijk Overleg (DO) De Markiezaten, lid 

Onbezoldigd

Geen

Driehoek Basisteam Bergen op Zoom, lid

Onbezoldigd

Geen

GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, lid Regionaal plenair bestuurlijk overleg

Onbezoldigd

Geen

Midstad Brabant, lid Burgemeestersoverleg (voormalig M7/M5)

Onbezoldigd

Geen

M50, vertegenwoordiger naar de algemene ledenvergadering

Onbezoldigd

Geen

Ontwikkelplan West-Brabant West (WBW), lid stuurgroep

Onbezoldigd

Geen

Regio West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Regionale Investeringsagenda WBW (RIA WBW), lid stuurgroep

Onbezoldigd

Geen

Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, lid algemeen bestuur (Veiligheidscollege)

Onbezoldigd

Geen

Summit Economisch Vestigings Klimaat (Summit EVK) (voorbereiding op BO MIRT en BO Leefomgeving), lid bestuurlijk overleg

Onbezoldigd

Geen

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Verstedelijkingsstrategie Brabant / Stuurgroep NOVEX Stedelijk Brabant, lid stuurgroep

Onbezoldigd

Geen

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, bestuurslid Raad van Bestuur

Onbezoldigd

Geen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Deze zijn op persoonlijke titel. 

Geen

Bijzondere lidmaatschappen

Betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging. 

  • Stichting Vastenavend, buitengewoon lid
  • Schuttersgilde St. Sebastiaan, overdeken