drs. M. (Margo) Mulder MSc
E-mail: M.Mulder@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • Bovenlokale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie (co√∂rdinerend)
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Partnersteden
 • Stedelijke regio

Bestuurlijke posities

 • Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering
 • Bestuurlijk Grensregio-overleg (BGO) Vlaanderen Nederland, lid
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
 • Districtelijk overleg De Markiezaten, lid
 • M5 / Midsize Brabant, lid Burgemeestersoverleg
 • M50, vertegenwoordiger naar de algemene ledenvergadering
 • Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, lid algemeen bestuur (Veiligheidscollege)
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, lid algemeen bestuur