dr. F.A. (Frank) Petter
E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Wilt u in gesprek met de burgemeester? Dat kan.

Iedere maandagavond in oneven weken tussen 19.00 uur en 20.00 uur houdt burgemeester Frank Petter spreekuur. U kunt met hem in gesprek gaan over uw ideeën voor de gemeente of over initiatieven, activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente.

De burgemeester wil zich graag voorbereiden op het gesprek met u. Maakt u daarom in ieder geval op de donderdag voor het spreekuur een afspraak. Vermeld in de mail uw naam, contactgegevens en het onderwerp van gesprek. U krijgt een bevestiging van de afspraak.
Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Er is een medewerker bij aanwezig die eventuele afspraken opschrijft. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vindt het spreekuur online, via Teams, plaats. U krijgt van ons een ‘deelname-link’.

Portefeuille

 • Bovenlokale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Erfgoed
 • Jumelage
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Public affairs en lobby
 • Samenspel gemeenteraad en college

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Basisteam driehoek, voorzitter
 • Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
 • Districtsdriehoek De Markiezaten, lid
 • EFFORTS (Europees verband van Vestingsteden), voorzitter
 • M7 / Midsize Brabant, lid Burgemeestersoverleg
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Algemeen Bestuur, lid Strategisch Beraad, boegbeeld Agrofood-Biobased
 • Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant, lid
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, lid AB en DB
 • Vereniging Nederlandse Vestingsteden, bestuurslid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabants Landschap, hoofdbestuur / secretaris
 • Maatschappij van Welstand, lid
 • Monumentenhuis Brabant, bestuurslid
 • Stichting Brabants Gesneuvelden, voorzitter
 • Stichting Flora- en Faunawet examens, voorzitter
 • Wetenschappelijk Instituut CDA, bestuurslid