dr. F.A. (Frank) Petter
E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164 (Secretariaat)

Wilt u in gesprek met de burgemeester? Dat kan.

Iedere maandagavond in oneven weken tussen 19.00 uur en 20.00 uur houdt burgemeester Frank Petter spreekuur. U kunt met de burgemeester in gesprek gaan over uw ideeën voor de gemeente of over initiatieven, activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente.

De burgemeester wil zich graag voorbereiden op het gesprek met u. Daarom moet u uiterlijk de donderdag voor het spreekuur de afspraak maken. Vul in de mail in ieder geval het volgende in: uw naam, contactgegevens en het onderwerp van gesprek. U ontvangt een bevestiging van de afspraak.
Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Er is bij dit gesprek altijd een medewerker aanwezig die eventuele afspraken opschrijft. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vindt het spreekuur online, via Teams, plaats. U ontvangt van ons een ‘deelname-link’.

Portefeuille

 • Bovenlokale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Jumelage
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Public Affairs & Lobby
 • Samenspel gemeenteraad en college

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Basisteam Driehoek, voorzitter
 • Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
 • Districtsdriehoek De Markiezaten, lid
 • EFFORTS (Europees verband van Vestingsteden), voorzitter
 • M7 / Midsize Brabant, lid Burgemeestersoverleg
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Algemeen Bestuur, lid Strategisch Beraad, boegbeeld Agrofood-Biobased
 • Streekorganisatie Brabantse Wal, voorzitter
 • Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant, lid
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, lid AB en DB
 • Vereniging Nederlandse Vestingsteden, bestuurslid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabants Landschap, hoofdbestuur / secretaris
 • Maatschappij van Welstand, lid
 • Monumentenhuis Brabant, bestuurslid
 • Stichting Brabants Gesneuvelden, voorzitter
 • Stichting Flora- en Faunawet examens, voorzitter
 • Wetenschappelijk Instituut CDA, bestuurslid