dr. F.A. (Frank) Petter
E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164 (Secretariaat)

Portefeuille

 • Bovenlokale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Jumelage
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Public Affairs & Lobby
 • Samenspel gemeenteraad en college

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Basisteam Driehoek, voorzitter
 • Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
 • Districtsdriehoek De Markiezaten, lid
 • EFFORTS (Europees verband van Vestingsteden), voorzitter
 • M7 / Midsize Brabant, lid Burgemeestersoverleg
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Algemeen Bestuur, lid Strategisch Beraad, boegbeeld Agrofood-Biobased
 • Streekorganisatie Brabantse Wal, voorzitter
 • Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant, lid
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, lid AB en DB
 • Vereniging Nederlandse Vestingsteden, bestuurslid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabants Landschap, hoofdbestuur / secretaris
 • Maatschappij van Welstand, lid
 • Monumentenhuis Brabant, bestuurslid
 • Stichting Brabants Gesneuvelden, voorzitter
 • Stichting Flora- en Faunawet examens, voorzitter
 • Wetenschappelijk Instituut CDA, bestuurslid