dr. F.A. (Frank) Petter
E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Wilt u in gesprek met de burgemeester? Dat kan.

Iedere maandagavond in oneven weken tussen 19.00 uur en 20.00 uur houdt burgemeester Frank Petter spreekuur. U kunt met hem in gesprek gaan over uw ideeën voor de gemeente of over initiatieven, activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente.

De burgemeester wil zich graag voorbereiden op het gesprek met u. Maakt u daarom in ieder geval op de donderdag voor het spreekuur een afspraak. Vermeld in de mail uw naam, contactgegevens en het onderwerp van gesprek. U krijgt een bevestiging van de afspraak.
Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Er is een medewerker bij aanwezig die eventuele afspraken opschrijft. 

Portefeuille

 • Bovenlokale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie (coördinerend) 
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Partnerstad
 • Public affairs en lobby
 • Samenspel gemeenteraad en college

Bestuurlijke posities

 • Belgisch-Nederlands Grensoverleg BENEGO, lid Algemene Vergadering
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg
 • Districtelijk overleg De Markiezaten, lid
 • EFFORTS, voorzitter
 • M7 / Midsize Brabant, lid Burgemeestersoverleg
 • Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, lid algemeen bestuur (Veiligheidscollege)
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, lid AB en DB, lid Regionaal beleidsteam Corona (RBT Corona)
 • Vereniging Nederlandse Vestingsteden, bestuurslid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabants Landschap, hoofdbestuur / secretaris
 • Maatschappij van Welstand, lid
 • Monumentenhuis Brabant, bestuurslid
 • Stichting Brabants Gesneuvelden, voorzitter
 • Stichting Flora- en Faunawet examens, voorzitter
 • Voorzitter Stichtingsbestuur Brabants Jachtexamens
 • Wetenschappelijk Instituut CDA, bestuurslid