Bedrijfsafval

Heeft u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval.

Heeft u een bedrijf in het centrum of heeft u binnen of buiten uw bedrijfspand geen ruimte voor een eigen container? Dan vindt u hieronder een paar suggesties waaraan u kunt denken:  

  • Ga na of met uw leverancier afspraken kunnen worden gemaakt om uw oud papier/karton mee terug te nemen na leveringen
  • Kijk met andere ondernemers of u een gezamenlijke container voor oud papier kunt huren en stallen

Milieustraat 

U mag geen afval van uw bedrijf/winkel naar de milieustraat brengen. Op de milieustraat controleren de medewerkers of het om bedrijfsafval gaat. Bedrijven moeten zelf zorgen voor het afvoeren van het bedrijfsafval. Hiervoor moet een contract worden afgesloten. Een overzicht van inzamelaars vindt u op Afvalgids.nl