In de gemeente Bergen op Zoom werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. Dit betekent dat het aantal keer dat u restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag.

Tarieven afvalstoffenheffing

Als u uw afval goed scheidt, hoeft u minder vaak uw restafval aan te bieden en betaalt u uiteindelijk minder afvalstoffenheffing. De heffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

De kosten voor de afvalstoffenheffing vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Heeft deze informatie u geholpen?