In deze gemeente werken we volgens Diftar voor de kosten van afvalinzameling. Het aantal keer dat u restafval aanbiedt bepaalt de hoogte van het bedrag dat u moet betalen. Als u uw afval goed scheidt, en dus minder vaak restafval aanbiedt betaalt u minder afvalstoffenheffing. De heffing en bezwaren worden afgehandeld door de BWB. Ook kunt u daar jaarlijks de tarieven vinden.

Heeft deze informatie u geholpen?