Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert de milieustraat in Bergen op Zoom.

Afval scheiden

In Bergen op Zoom wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. U moet groente- fruit- en tuinafval (GFT), oud papier en restafval dan ook gescheiden verzamelen en aanbieden. Glas, plastic verpakkingsmateriaal, blik, kleding en kleine elektronische apparaten brengt u naar de daar voor bestemde containers die in de wijken staan. De locaties kunt u terug vinden op de campagnewebsite van Samen aan de Bak. Sommige containers gaan vanuit veiligheidsoverwegingen alleen open met uw Saverpas. Voor het gebruik van de plastic- en kledingcontainers worden geen tikken in rekening gebracht.

Huishoudelijk afval met container aan huis

Bij de meeste woningen zijn containers beschikbaar voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval), oud papier en restafval. Deze containers horen bij de woning. GFT, oud papier en restafval worden huis-aan-huis opgehaald. 

Is uw container kapot of gestolen? Neem dan contact op met de Servicelijn van Saver: 0165 597 777. Bent u net verhuisd? Dan kunt u binnen 3 maanden containers met een ander volume (140 of 240 liter) kiezen. Hieraan zijn dan geen kosten verbonden. Het is ook mogelijk om een extra container aan te vragen. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. Deze kosten kunt u vinden op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant

Huishoudelijk afval met ondergrondse container

Met name niet grondgebonden woningen, zoals appartementen, hebben geen aparte containers. Huishoudelijk afval wordt hier in ondergrondse containers verzameld. Deze bevinden zich op loopafstand in de wijk. Kijk op Samen aan de bak waar deze containers staan.

Om toegang te krijgen tot de ondergrondse container voor restafval heeft u uw Saverpas nodig. 

Afvalkalender

Sinds 1 januari 2020 ontvangt u geen papieren afvalkalender thuis. Via de Afvalwijzer app ziet u in één oogopslag wanneer bij u huishoudelijk afval wordt opgehaald. Ook op de website van Saver vindt u de afvalkalender.

Download de Afvalwijzer app via AppleAndroid of Windows phone.

Als u toch liever een papieren versie ontvangt van de afvalkalender kan dat. Deze kunt u aanvragen bij Saver, telefonisch via 0165-597 777 of via het e-mailadres info@saver.nl. Saver stuurt dan kosteloos een overzicht toe. Deze moet u wel ieder jaar opnieuw aanvragen.

Milieustraat

Op de milieustraat in Bergen op Zoom kunt u al uw afvalstromen wegbrengen die niet bij het huishoudelijk afval kunnen of mogen. Om de milieustraat op te komen heeft u uw Saverpas nodig. Dit geldt voor zowel de gratis als de betaalde route. Uw pinpas heeft u alleen nodig als u tikken op uw Saverpas bij wil kopen. 

U kunt op het volgende adres terecht:

Van Konijnenburgweg 58
4612 PL Bergen op Zoom

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.
Maar controleer altijd de openingstijden van de milieustraat voor gewijzigde openingstijden. 

Grof afval aan huis laten ophalen 

U kunt thuis tegen betaling grof vuil op laten halen door Saver. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Saver: 0165 597 777. Ook als u een afzetcontainer wil huren, neemt u contact op met Saver. Meer informatie over het huren van een afzetcontainer vindt u op de website van Saver. 

Voor het thuis laten ophalen van herbruikbare goederen kunt u bij Stichting De Kringloper terecht. Op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur kunt u ze bereiken op: 0165 521 188

Inhaaldagen met feestdagen

Op feestdagen haalt Saver geen afval op en zijn de milieustraten gesloten. Het afval wordt op een andere dag, meestal een zaterdag na of voorafgaand aan de oorspronkelijke ophaaldag, ingezameld. Een overzicht van de inhaaldagen vindt u op de website van Saver

Heeft deze informatie u geholpen?