Afvalinzameling

Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert de milieustraat in Bergen op Zoom.

Afval scheiden

Het scheiden van afval is belangrijk. Hoe beter u thuis uw afval scheidt, hoe minder restafval we moeten verbranden en hoe minder kosten voor ons allemaal. Want voor restafval betaalt u per zak of per lediging. Gescheiden afvalstromen kunnen we steeds beter recyclen tot nieuwe grondstoffen. Hier maken we dan weer nieuwe producten van.

Meer informatie vindt u op de website van Saver.

Afvalkalender en Afvalwijzer app

Sinds 2020 ontvangt u geen papieren afvalkalender meer thuis. Via de Afvalwijzer app kunt u zien wanneer bij u het afval wordt opgehaald. Ook afwijkende dagen zoals feestdagen en wisselingen bij slecht weer worden via deze app gecommuniceerd. Ook op de website van Saver vindt u de afvalkalender.

Download de Afvalwijzer app via AppleAndroid of Windows phone.
De app is herkenbaar aan een wit containertje in een groen vierkantje. Met deze app kunt u zelf instellen dat u een seintje krijgt voordat Saver langskomt. De app bevat ook informatie over welk afval in welke container thuishoort. En laat zien waar de verzamelcontainers voor afval in de wijk zijn.

Wilt u toch liever een papieren afvalkalender? Die kunt u aanvragen bij Saver. Telefoonnummer: 0165-597 777, e-mail:info@saver.nl. Saver stuurt dan kosteloos een overzicht toe. Deze moet u wel ieder jaar opnieuw aanvragen.

Welk afval hoort waar?

Op de website van Samen aan de Bak(externe link)(externe link) kunt u zien welk afval in welke afvalbak hoort met behulp van de zoekmachine.

Huishoudelijk afval met container aan huis

Bij de meeste woningen zijn containers beschikbaar voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval), oud papier en restafval. Deze containers horen bij de woning. GFT, oud papier en restafval worden huis-aan-huis opgehaald.

Is uw container kapot of gestolen? Neem dan contact op met de Servicelijn van Saver: 0165 597 777. Bent u net verhuisd? Dan kunt u binnen 3 maanden containers na datum van inschrijving met een ander volume (140 of 240 liter) kiezen. Hieraan zijn dan geen kosten verbonden als u binnen 3 maanden wilt wisselen, daarna zijn de kosten voor het omwisselen wel voor uw rekening. Het is ook mogelijk om een extra container aan te vragen voor papier en/of GFT-E. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. Deze kosten kunt u vinden op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Huishoudelijk afval met ondergrondse container

Met name niet grondgebonden woningen, zoals appartementen, hebben geen aparte containers. Huishoudelijk afval wordt hier in ondergrondse containers verzameld. Deze bevinden zich op loopafstand in de wijk. Op deze kaart ziet u waar deze containers staan.

Om toegang te krijgen tot de ondergrondse container voor restafval heeft u uw Saverpas nodig.

Deze geldt alleen in het centrum en voor appartementen. Grondgebonden woningen hebben standaard minicontainers die bij de woning horen te blijven.

Milieuparkjes

In Bergen op Zoom wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. U moet groente- fruit- en tuinafval (GFT), oud papier en restafval dan ook gescheiden verzamelen en aanbieden. Glas, plastic verpakkingsmateriaal, blik, kleding en kleine elektronische apparaten brengt u naar de daar voor bestemde containers die in de wijken staan. De locaties kunt u hier vinden. Sommige containers gaan vanuit veiligheidsoverwegingen alleen open met uw Saverpas. Voor het gebruik van de plastic- en kledingcontainers worden geen tikken in rekening gebracht.

Zakken voor plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons

Plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons (PBD) mag u bij elkaar inzamelen in speciale doorschijnende zakken. U kunt deze zakken gratis ophalen met uw Saverpas bij zakkenautomaten op diverse locaties in de gemeente zoals een supermarkt. Per maand kunt u gratis 1 rol met zakken uit de automaat verkrijgen. U vindt de locaties van de zakkenautomaten op de website van Saver.

Milieustraat

Op de milieustraat in Bergen op Zoom kunt u al uw afvalstromen wegbrengen die niet bij het huishoudelijk afval kunnen of mogen. Hier kunt u 28 soorten huishoudelijke afvalstoffen en bouw en sloopafval gescheiden aanleveren tot een maximum van 2m3 per keer. Ook uw herbruikbare goederen kunt u (gratis) naar de milieustraat brengen. Deze komen bij Stichting De Kringloper terecht voor een tweede leven.

Om de milieustraat op te komen heeft u uw Saverpas nodig. Dit geldt voor zowel de gratis als de betaalde route. Uw pinpas heeft u alleen nodig als u tikken op uw Saverpas bij wil kopen.

Afvalstromen als papier, tuinafval, metalen, klein chemisch afval en elektrische apparaten kunt u gratis naar de milieustraat brengen. Voor afvalstromen als o.a. grof restafval, dakleer, steenpuin, hout, grond, gips en harde plastics schrijven wij 1 tik van uw saldo af. Per jaar krijgt u 6 tikken. Wilt u meer tikken, dan betaalt u bij.

U kunt op het volgende adres terecht:

Van Konijnenburgweg 58
4612 PL Bergen op Zoom

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.
Maar controleer altijd de openingstijden van de milieustraat voor gewijzigde openingstijden.

Grof afval aan huis laten ophalen 

U kunt thuis tegen betaling (3 tikken) grof vuil op laten halen door Saver. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Saver: 0165 597 777. Ook als u een afzetcontainer wil huren, neemt u contact op met Saver.

Herbruikbare goederen

De Kringloper zamelt herbruikbare goederen in de gemeente Bergen op Zoom gratis is. Ook kunt u herbruikbare goederen zelf aanleveren op de milieustraat of in één van de Kringloopwarenhuizen. Zij geven goederen die nog herbruikbaar zijn een tweede kans en verkopen deze in hun winkels. Onder herbruikbare goederen vallen ook alle apparaten waar een stekker aan zit, ongeacht of ze het nog doen.

Stichting De Kringloper is op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur te bereiken op: 0165 521 188.

Inhaaldagen met feestdagen

Op feestdagen haalt Saver geen afval op en zijn de milieustraten gesloten. Het afval wordt op een andere dag, meestal een zaterdag na of voorafgaand aan de oorspronkelijke ophaaldag, ingezameld. Een overzicht van de inhaaldagen vindt u op de website van Saver.

Heeft deze informatie u geholpen?