Klacht over de gemeente indienen

Direct regelen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen.  

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing.

Melden van een klacht

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.

 • U geeft door:

  - uw naam en adres;
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft.


Termijn

 1. Uw klacht behoort binnen 6 weken te worden afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan als u daarmee akkoord gaat- telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman.