Met dit besluit geeft het college binnen de kaders van de Visie Binnenstad nader uitvoering aan het speerpunt ‘compacte binnenstad’.

Dit speerpunt is gericht op het stimuleren en versnellen van de transformatieopgave van met name leegstaande panden. In voorbereiding op dit besluit en tijdens het opstellen van de Visie Binnenstad is met initiatiefnemers van circa 12 transformatiekansen in de binnenstad over de beleidsregels gesproken.

Het doel van het besluit tot vaststelling van de beleidsregels is het met meer kans tot uitvoering laten komen van de transformatieopgaven in de binnenstad. De publiekrechtelijke mogelijkheden (het bestemmingsplan binnenstad) is hierin op onderdelen de afgelopen periode te beperkend gebleken. Met de nieuwe Beleidsregels Binnenstad Bergen op Zoom worden de mogelijkheden, binnen de ambities en kaders van de Visie Binnenstad verruimd. De beleidsregels dragen zo bij aan een meer aangename en levendige binnenstad door leegstaande panden met meer kans te laten transformeren.

Concreet betekent dit onder andere dat de Sint-Josephstraat mag verkleuren van kernwinkelstraat naar een centrumstraat, met een mix aan functies en daarbij wonen op de begane grond. Met de beleidsregels kan de gemeente marktinitiatieven hiertoe faciliteren. Zo is het mogelijk om, in lijn met de vastgestelde Visie Binnenstad, in een aantal panden een nieuwe horeca gelegenheid te vestigen en meer woningen op de verdieping(en) te realiseren. Ook rondom de pleinen wordt, in lijn met de visie, ingestoken op uitbreiding horeca.

Heeft deze informatie u geholpen?