De gemeente Bergen op Zoom ondersteunt ook dit jaar van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2024. Hoe schoner de omgeving, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden. Helpt u ook mee? U kunt zelf een actie starten of aansluiten bij een ander initiatief. En ruimt u liever op een andere dag omdat die beter uitkomt? Geen punt, dat kan ook.

De gemeente kan u hierbij helpen door het faciliteren van de inzamelmiddelen. Hierbij kunt u denken aan afvalzakken, handschoenen, hesjes en afvalgrijpers. De inzamelmiddelen die vaker gebruikt kunnen worden, zoals de afvalgrijpers, ontvangen we na afloop van de ruimactie graag weer terug voor volgende opruimacties.

U kunt uw initiatief aanmelden en de middelen aanvragen via gemeentewerf@bergenopzoom.nlHierna spreken we af wanneer de inzamelmiddelen kunnen worden opgehaald en teruggebracht.

Voor het geruimde zwerfafval kunt u tijd en locatie doorgeven waarna het ophalen hiervan wordt geregeld.

Maar als u bijvoorbeeld plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons (PBD) apart inzamelt, mogen die ook in de ondergrondse PMD containers bij de milieuparken. Deze verpakkingen worden weer hergebruikt.

Meer informatie over het opruimen van zwerfafval kunt u terugvinden op deze pagina

Landelijke Opschoondag logo