De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Voor de gemeente Bergen op Zoom regelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de vaststelling van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde van woningen inzien

Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen.

Taxatieverslag inzien

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen(externe link) bij de BWB. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde. Het opvragen van een taxatieverslag is gratis.

Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand kunt u bezwaar maken(externe link) tegen de beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ). U maakt bezwaar bij de BWB.

Heeft deze informatie u geholpen?