WOZ (Wet Waardering onroerende zaken)

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Voor de gemeente Bergen op Zoom regelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de vaststelling van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde van woningen inzien

Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen.

Taxatieverslag inzien

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen bij de BWB. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde. Het opvragen van een taxatieverslag is gratis.

Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand kunt u bezwaar maken tegen de beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Dit kan op verschillende manieren:

1. Bel met de taxateur.
Het vaststellen van de WOZ-waarde gebeurt heel nauwkeurig. Toch kan het zijn dat u twijfelt over uw WOZ-waarde. Bel gratis naar 076 529 83 00. De taxateur van BWB geeft antwoord op al uw vragen over de WOZ-waarde.

2. Bezwaar maken met de QR-code op het aanslagbiljet.
Niet eens met uw WOZ-waarde? Maak direct en eenvoudig bezwaar via de QR-code op uw aanslagbiljet.

3. Bezwaar maken via de website van de BWB.
Of maak bezwaar via www.bwbrabant.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?