Met de woonvisie 2020 – 2024 Aangenaam wonen in Bergen op Zoom, geven we richting aan ons woonbeleid voor de komende jaren.