Op deze pagina leest u de ontwikkelingen van de werkzaamheden aan de Parkeergarage Grote Markt en omgeving.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

ln 2019 zijn diverse lekkages in de garage ter hoogte van de Vlaszak verholpen, is nieuwe bestrating op de Vlaszak aangebracht en is de gemeente Bergen op Zoom eigenaar geworden van het pand aan de Potterstraat 54. Begin 2021 is het nieuwe kantoor van Parkeerbeheer daar gevestigd. Verder is de situatie voor voetgangers in 2020 veranderd met de realisatie van de nieuwe in- en uitgang in de onderdoorgang bij de Potterstraat. In mei 2021 is het project brandveiligheid rondom de aanleg van het sprinklersysteem in de parkeergarage afgerond. Het resultaat is dat de brandveiligheid van de parkeergarage door certificering nu gegarandeerd is. Daarnaast is in 2021 de verlichting vervangen bij de in- en uitrit.

Wat gaat er nog gebeuren?

De voorbereidingen voor de herinrichting van de openbare ruimte op de garage hebben een tijd stilgelegen. Dat kwam door een uitgavenstop bij de gemeente Bergen op Zoom en de gesprekken met de VVE om de benodigde bijdragen voor aansluitingen in de gevels te verkrijgen. Door de uitgavenstop is het project beperkt tot het dak van de parkeergarage. De overige delen van o.a. de Lindebaan zijn voor nu komen te vervallen. Wat staat er voor 2022 op de planning? Dat is de aanpak van alle gedeeltes van de openbare ruimte die zich boven de projectie (dak) van de parkeergarage bevinden.

In onderstaande afbeelding ziet u in bruin weergegeven, waar de werkzaamheden aan de Lindebaan, Kaatsbaan en Gieterij precies gaan plaatsvinden. 

In de bruine vlakken op de afbeelding ziet u waar de werkzaamheden Lindebaan, Kaatsbaan en Gieterij precies gaan plaatsvinden.
Werkzaamheden Lindebaan, Kaatsbaan en Gieterij

Heeft u vragen over het project of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar: parkeergaragegrotemarkt@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?