Op deze pagina leest u de ontwikkelingen van de werkzaamheden aan de Parkeergarage Grote Markt en omgeving.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

  • In 2019 zijn diverse lekkages in de garage ter hoogte van de Vlaszak verholpen, is nieuwe bestrating op de Vlaszak aangebracht en is de gemeente Bergen op Zoom eigenaar geworden van het pand aan de Potterstraat 54.
  • Begin 2021 is het nieuwe kantoor van Parkeerbeheer daar gevestigd. Verder is de situatie voor voetgangers in 2020 veranderd met de realisatie van de nieuwe in- en uitgang in de onderdoorgang bij de Potterstraat.
  • In mei 2021 is het project brandveiligheid rondom de aanleg van het sprinklersysteem in de parkeergarage afgerond. Het resultaat is dat de brandveiligheid van de parkeergarage door certificering nu gegarandeerd is. Daarnaast is in 2021 de verlichting vervangen bij de in- en uitrit.

Wat gaat er nog gebeuren?

In 2022 en 2023 staat de aanpak van alle gedeeltes van de openbare ruimte die zich boven de projectie (dak) van de parkeergarage bevinden op de planning. De voorbereidingen voor aanpak van een gedeelte van de Lindebaan, Kaatsbaan en Gieterij zijn inmiddels opgepakt en binnenkort wordt een nieuwe aannemer geselecteerd.

Er is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de omgeving. Omdat de verhardingen op een betonnen dek liggen is de keuze voor materialisatie erg beperkt. Ook de afwatering van het betreffende gebied ligt vast door de in het betonnen dek opgenomen afwateringskolken. In het ontwerp is uitgegaan van een rijbaan van asfalt, met tegelverharding in de trottoirs. De Gieterij wordt op een zelfde manier uitgevoerd als bij de Vlaszak. In het gebied wordt ook groen aangebracht. 

Heeft u vragen over het project of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar: parkeergaragegrotemarkt@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?