Donderdagmiddag is in Halsteren bij het rozenmonument aan de Sint Ignatiusdijk in Halsteren de watersnoodramp uit 1953 herdacht. De bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep Herdenking Watersnood 1953, die momenteel wordt omgevormd tot een stichting.

Jaarlijks wordt aandacht besteed aan de ramp die zich in ’53 voltrok en waarbij in Halsteren en Lepelstraat 87 mensen de dood vonden. Burgemeester Margo Mulder sprak de aanwezigen toe. In haar speech ging ze in op de nietsontziende stormvloed waarbij in het zuidwesten van Nederland 1836 mensen het leven lieten. “Heel confronterend is het ook dat het soms om hele families ging die tijdens De Ramp om het leven kwamen. Dat gebeurde ook hier in Halsteren. Voor wie er niet bij was, is het eenvoudigweg niet voor te stellen wat dit met nabestaanden doet”. Ook het feit dat velen lange tijd niet konden of wilden praten over de ramp werd in het woordje benadrukt.

Bij het monument van de 78 rozen werden bloemen gelegd en Nelly Nefs las ter afsluiting een gedicht voor over de watersnoodramp.