Wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Doordat regenbuien heviger worden en er dan in één keer heel veel regen valt, is er steeds vaker sprake van hoog water en overstromingen. Water komt op straat te staan en het water kan zelfs naar binnen lopen bij huizen. 

Op dit soort momenten is het voor de brandweer en de gemeente lastig om het water weg te pompen. Het huidige rioolsysteem is namelijk niet gemaakt voor zo veel regenval. De buizen en gemalen zijn simpelweg niet groot genoeg om zo veel water in één keer weg te pompen. Dat gaat in de toekomst helaas niet veranderen. Er is niet genoeg plaats in de bodem om het riool te vergroten. 

Verschil wateroverlast en waterhinder

Wateroverlast 

Wateroverlast betekent dat het water vanaf de straat de omliggende gebouwen in loopt, wat zorgt voor schade. Dit vormt een risico voor de gezondheid, omdat het afvalwater uit het riool op dat moment de straat op kan stromen. In het geval van wateroverlast treffen we als gemeente, indien mogelijk, maatregelen om de schade te beperken.

Waterhinder  

Waterhinder betekent dat, na een regenbui, het water in de straat of het openbaar gebied blijft staan. Het water leidt dan niet tot schade aan gebouwen. Waterhinder zal door klimaatverandering vaker gaan voorkomen en dat moeten we accepteren. Hier zal pas iets aan gedaan worden op het moment dat er groot onderhoud gepland staat en de straat toch al open gemaakt wordt. 

Auto rijdt door flinke regenplas op de weg

Wat wij als gemeente reeds doen en u, als inwoner, zoal kan doen om wateroverlast te voorkomen leest u hieronder. 

Wat doet de gemeente

 • De gemeente creëert meerdere plekken in de stad waar het regenwater tijdelijk opgeslagen kan worden (denk aan een wadi, verlaagd groen, parkeerplaats) of plekken waar het regenwater de bodem in kan. Zoals bijvoorbeeld door het weghalen van tegels en het plaatsen van planten. 
   
 • Op het moment van een overstroming probeert de gemeente, samen met de brandweer, al het water zo snel mogelijk weg te pompen. Het rioolsysteem is alleen niet groot genoeg om dit meteen voor elkaar te krijgen. Daarom probeert de gemeente een overstroming zoveel mogelijk te voorkomen. 
  Hierbij heeft de gemeente ook úw hulp nodig, en roept u op om uw tuin en huis groener te maken (zie ook klimaatsubsidies). Als het regent, komt het water op straat, tegels en stenen terecht, waar het nog dagen lang kan blijven staan. Als het regenwater op grond en planten terechtkomt, kan het infiltreren in de bodem en is het veel sneller verdwenen. Hierdoor belasten we het rioolsysteem niet onnodig veel en besparen we kosten. 

Wat u zelf kunt doen

U kunt op verschillende manieren uw huis regenbestendig maken. 

 • Voorkom water in de kelder of ondergrondse garage
  Regenwater en te veel grondwater kan makkelijk een kelder of ondergrondse garage instromen als deze onder straatniveau ligt. Zorg er daarom voor dat muren, deuren, ramen, kozijnen en vloer waterdicht zijn. 

  U kunt instromend en vallend regenwater voor de kelder of ondergrondse garage opvangen en afvoeren via een opvanggoot, pomp of tegenhouden met een extra hoge drempel. Het is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar om het huis waterdicht te maken en te houden.

 • Richt de tuin regenbestendig in
  Maak uw tuin groener en zorg dat het regenwater van uw woning afloopt en niet ernaartoe. Een grindstrook of opvanggoot kan ook al het verschil maken (zie ook klimaatsubsidies).  

  Door uw regenpijp los te koppelen van het riool, kan het regenwater in uw groene tuin afstromen en sneller infiltreren in de bodem. Hierdoor raakt het riool niet overbelast en kan het meer regenwater verwerken in tijden van hevige regenval. 
Groen begroeid plat dak
Een groen dak
 • Maak de kolk voor uw woning vrij van bladeren en ander vuil 
  In onze gemeente hebben we heel veel kolken ofwel rioolputten. Kolken vangen het regenwater op en geleiden het naar het riool. Om ervoor te zorgen dat kolken blijven werken, maakt de gemeente ze standaard 2x per jaar schoon. Zeker in de herfst kan het zijn dat zich bladeren en vuil op het rooster van de kolk verzamelen. Dan is het fijn als u ons meehelpt en af en toe de bladeren en het vuil op de kolk verwijdert. Op die manier kan tijdens regenbuien het water ongestoord de kolk inlopen. 
   
 • Maak dakgoten schoon 
  Wanneer dakgoten vol met vuil zitten, kan het regenwater niet goed weg en zorgen voor lekkage of overstromen van de dakgoten. Maak af en toe de dakgoten schoon.
   
 • Schaf een ontlastput aan 
Voorbeeld van een ontlastput
Voorbeeld van een ontlastput

Bij hevige regenval kan het riool in de straat het (afval) water niet meer verwerken. Om te voorkomen dat het water niet via een wc, wastafel of schrobputje (terug) de woning in loopt, moet de regenpijp een ontlastpunt hebben. 
Nieuwere woningen hebben een ontlastpunt via een standpijp richting het dak. Bij oudere woningen ontbreekt vaak een standpijp en kan een ontlastput uitkomst bieden. Als bij hevige regenval het riool het water niet meer kan verwerken, stroomt het water via de ontlastput de tuin in.

Melden wateroverlast

U kunt wateroverlast melden door te bellen naar 14 0164 of via de  Zo Hersteld-app (Signalen) of het meldingsformulier

Heeft deze informatie u geholpen?