Voorkeursrecht onder Omgevingswet

Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop en wil hiermee speculatie voorkomen. 

De onroerend goed eigenaar mag zijn woning, pand of grond aan andere partijen verkopen op het moment dat het voorkeursrecht niet meer geldt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de maximale duur van het voorkeursrecht is verstreken of als de gemeente afziet van de koop.

Wilt u meer hierover weten? Stuur dan een mail naar: grondzaken@bergenopzoom.nl 

Hieronder vindt u een overzicht van lopende zaken aangaande Voorkeursrecht onder Omgevingswet.

Heeft deze informatie u geholpen?