Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft een VOG nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Breng het ingevulde aanvraagformulier van uw toekomstige werkgever mee naar de gemeente.