De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten en de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop. 

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging is één VTH-beleidsdocument opgesteld, dit brengt de taakvelden Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, dichter bij elkaar en sluit aan op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging.

Bekijk het VTH-beleidsplan via onderstaande link.

VTH-beleidsplan 2024-2027